10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Yeni müfredata gore 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 10.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin mevzuları senelik plan dahilinde aşağıdaki şeklinde işlenecektir. Mevzu başlıklarına tıklayarak detaylı mevzu anlatımlarına ulaşabilirsiniz..

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine hususi paylaşımların yapıldığı Feysbuk grubuna katılmak için TIKLAYINIZ)

I.DÖNEM (10.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Mevzuları)

I.ÜNİTE: GİRİŞ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
 • Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi
 • Türk edebiyatının tarihî dönemleri
 • Türkçenin tarihî gelişimi
 • Yazının gelişimi
 • Türk yazı sanatı
 • Alfabeler
 • Hat sanatı
 • Yazı tipleri / karakterleri
 • Kağıt
 • Kütüphane

(Yukarıdaki mevzularda hazırlıklı konuşmalar yapılacak, görsellerle desteklenecek)

 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

II.ÜNİTE: HİKÂYE ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat) Yazma (1X5=5 saat) Sözlü İletişim (1X5=5 saat)

1. Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek
2. İki halk hikâyesi örneği
3. Bir mesnevi örneği
4. Tanzimat Periyodu’nden bir hikâye örneği
Ek olarak Bkz -> Tanzimat Edebiyatı
(Ek olarak Bkz. ⇒ hikâye )

5. Ulusal Edebiyat Periyodu‘nden bir hikâye örneği

 

* Öykü yazma emek vermesi

* Öğrencilerin yazmış olduğu metinlerin çeşitli şekillerde sergilenmesi

* Bir hikayeyi ve bu hikayeden uyarlanmış bir filmi seyretmek, değerlendirmesini yapmak.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki fiilimsiler bulunur.

III.ÜNİTE: ŞİİR ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=18 saat) Yazma (1X6=6 saat) Sözlü İletişim (1X6=6 saat)

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği

2. Geçiş periyodu (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir tanrısal ve bir nefes örneği

4. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve yedekli mâni) ve bir türkü örneği

5. Halk şiirinden bir koşma örneği

6. Divan şiirinden iki gazel örneği

7. Divan şiirinden bir kaside örneği

8. Divan şiirinden bir şarkı örneği

 

 

* Engel ve koşma yazma emek vermesi

* Talebe emek harcamaları değerlendirilir ve sergilenir.

* Öğrencilerin çevresinden engel örnekleri derlemesi ve bunu sınıfta sergilemesi

* Öğrencilerin koşma, semai, varsağı, destan, türkü, mâni, tanrısal, nefes vb. alanlarda şiir dinletisi hazırlaması

* Öğrencilerin gazel, kaside, şarkı, rubai, terkibibent vb. şeklinde alanlarda şiir dinletisi hazırlaması

* Öğrencilerin bu dinletiler sonrası uyum unsurları, ses akışları ve hissettirdikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki isim tamlamalarının bulunması

IV.ÜNİTE: DESTAN/EFSANE ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat) Yazma (1X5=5 saat) Sözlü İletişim (1X5=5 saat)

Ek olarak Bkz ⇒ Destan

Ek olarak Bkz ⇒ Efsaneleşmiş

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsaneleşmiş örneği

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan örneği

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan örneği

5. 1923-1980 periyodu Türk edebiyatındanbir yapma destan örneği

 

 

* Öğrencilerin yakın çevrelerinden  varlıklar, mekânlar, tarihî vakalar, doğa vakaları ve inanışlarla ilgili efsaneleri derlemeleri

* Destan mevzusundan hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri mevzusunda yazı yazma

* Derlenen efsanelerin sınıfta sunumu
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki ödat tamlamalarının bulunması

V.ÜNİTE: ROMAN ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=18 saat) Yazma (1X6=6 saat) Sözlü İletişim (1X6=6 saat)

Ek olarak Bkz ⇒ Roman

1. Dünya edebiyatından bir roman örneği
2. Tanzimat Periyodu’nde roman örneği
3. Servetifünun Periyodu’nde  roman örneği
4. Millî Edebiyat Periyodu‘nden bir roman örneği

Ek olarak Bkz -> Tanzimat Edebiyatı

* Roman üstüne emek verme (Roman sonucunun değiştirilmesi, romanın hikayeye dönüştürülmesi, bir kesitin diyaloğa dönüştürülmesi.)

 

* Türk ve dünya edebiyatlarında beyaz perdeye uyarlanmış romanın filmini seyretme ve değerlendirme
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VI.ÜNİTE: TİYATRO ( 4 hafta – 20 saat)

Okuma (3X4=12 saat) Yazma (1X4=4 saat) Sözlü İletişim (1X4=4 saat)

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin örneği (Karagöz, orta oyunu)
Ek olarak Bkz ⇒
Karagöz
Orta Oyunu
Meddah

2. Çağdaş Türk tiyatrosundan bir metin örneği ( Tanzimat Periyodu’nde Tiyatro )

Ek olarak Bkz ⇒ Tiyatro

* Öğrencilerin inceledikleri metinlerden hareketle geleneksel tiyatronuneğlence kültürümüzdeki yeri, Osmanlı toplumunun bir arada yaşama kültürü,isimlerle karakter arasındaki ilişki, yanlış anlamalar ve şive taklitleri, şeklinde mevzular üstünde yazı yazmaları sağlanır.

Meddah hakkında data verilir. Öğrencilerinizledikleri birer meddah ve stand-up gösterisinden hareketle kısa bir meddah oyunu sunmaları sağlanır. Genel Ağ’dan Karagöz oyunu videoları izlenir.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VII.ÜNİTE: ANI (HATIRA) ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

Ek olarak Bkz ⇒ Hatıra

1. Servetifünun anı örneği
Ek olarak Bkz ⇒ Servet-i Fünun Edebiyatı

2. Cumhuriyet Periyodu’nden anı örneği
Ek olarak Bkz ⇒ Cumhuriyet Edebiyatı

*Anıların hikâye ve roman şeklinde türlerle kaynaklık edebileceği vurgulanır. (Mesela; Ömer Seyfettin’in “Kaşağı”, Orhan Kemal’in “Sağ İç”, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” şeklinde.)

* Anı (Hatıra) yazma emek vermesi Öğrencilerden bir hatıralarını anlatmaları istenir.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VIII.ÜNİTE: HABER METNİ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

1. Güncel gazete ve dergilerden iki haber metni
2. Genel Ağ haberlerinden bir metin

* Habercilikte yer edinen 5N 1K kuralından ve öteki habercilik terimlerinden bahsedilir.

* Habercilik çeşitleri ele alınır.

* Haber metinlerinin sanat metinlerine kaynaklık edebileceği belirtilir. (Mesela Dostoyevski’nin “Kabahat ve Ceza”, Orhan Kemal’in “Vukuat Var” adlı eserleri)

* Öğrencilerin belirledikleri bir vakası haber metnine dönüştürmeleri

* Haber spikerliği

* Öğrencilerin haber metnini sınıfta sunmaları

 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

IIX.ÜNİTE: GEZİ YAZISI ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

1. Divan edebiyatından bir seyahat yazısı örneği (Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eseri)
2. Cumhuriyet Periyodu’nden iki geziyazısı örneği

Ek olarak Bkz ⇒ Seyahat Yazısı

* Seyahat yazısı yazma emek vermesi

* Yazılan seyahat yazısının sınıfta sunumu

 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir