11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Yeni müfredata gore 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 11.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Ders mevzuları senelik plan dahilinde aşağıdaki şeklinde işlenecektir. Aşağıdaki tabloda bununla birlikte mevzu başlıklarıyla beraber kazanımları da görebilirsiniz. “11.Derslik Edebiyat Mevzuları” tablosunda yer edinen başlıklara tıklayarak ders notlarına ve derslerde kullanabileceğiniz slaytlara ulaşabilirsiniz.

11.Derslik Edebiyat Mevzuları

1.ÜNİTE: GİRİŞ

 • Edebiyat ve cemiyet ilişkisi
 • Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

2.ÜNİTE: HİKAYE

 • Öykü Nedir?
 • 1923-1940 Yılları Cumhuriyet Periyodu’nde Öykü
 • 1940-1960 Yılları Cumhuriyet Periyodu’nde Öykü
 • Cümlenin Ögeleri

3.ÜNİTE: ŞİİR

 • Tanzimat Periyodu şiiri
 • Serveti Fünun Periyodu şiiri
 • Saf şiir anlayışı
 • Ulusal Edebiyat Periyodu şiiri
 • Manzum hikâye
 • Cümlenin ögeleri

4.ÜNİTE: MAKALE

 • Yazı Nedir?
 • Münazara

5.ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

 • Söyleşi
 • Fıkra

6.ÜNİTE: ROMAN

 • Roman Nedir?
 • 1923-1950 Yılları Cumhuriyet Periyodu’nde Roman
 • Romanda Modernizm
 • 1950-1980 Yıllarında Roman
 • Ifade Bozukluğu

7.ÜNİTE: TİYATRO

 • Tiyatro Nedir?
 • 1923-1950 Yılları Cumhuriyet Periyodu’nde Tiyatro
 • 1950-1980 Yılları Cumhuriyet Periyodu’nde Tiyatro
 • Trajedi
 • Güldürü
 • Dram
 • Ifade Bozukluğu

8.ÜNİTE: ELEŞTİRİ

 • Eleştiri Nedir?
 • Türk Edebiyatı’nda Eleştiri
 • Eleştiri Türleri

9.ÜNİTE: MÜLAKAT / RÖPORTAJ

 • Mülakat Nedir?
 • Röportaj Nedir?

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine hususi paylaşımların yapıldığı Feysbuk grubuna katılmak için TIKLAYINIZ)

11.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Mevzuları ve Notları

I.ÜNİTE: GİRİŞ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
 1. Edebiyat ve cemiyet ilişkisi
 • Edebiyatın cemiyet sorunlarını dile getirmiş olduğu, bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunmuş olduğu üstünde durulur.
2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
 • Edebî eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığı, eserler toplamının da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu üstünde durulur. Batı’da ve Türk edebiyatında oluşan sanat akımlarına metinler bağlamında özetlemek gerekirse değinilir.
* Öğrencilerin, okumuş olduğu metinlerden hareketle edebiyat ve cemiyet ilişkisi üstüne kısa bir yazı yazması sağlanır. * Öğrencilerden sanat akımlarının edebiyat fotoğraf, müzik ve mimari şeklinde değişik sanat dallarına iyi mi yansıdığı üstünde bir sunum yapmaları ve sunumlarını görsel, işitsel ögelerle desteklemeleri istenir.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

II.ÜNİTE: HİKÂYE ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat) Yazma (1X5=5 saat) Sözlü İletişim (1X5=5 saat)
Ek olarak Bkz.⇒ Öykü
1. Cumhuriyet Periyodu’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği
 • 1923-1940 döneminden seçilecek metinlerin biri vaka hikâyesi, bir diğeri de durum hikâyesi olmalıdır.
 • 1940-1960 döneminden alınan metinler değişik eğilimleri temsil eden (kişinin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist) hikâyelerden seçilir.
 • Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerden birinin özelliklerine (kişinin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist) uygun olarak bir hikâye yazmaları istenir.

Ek olarak Bkz.⇒ Öykü Yazma

Ek olarak Bkz. ⇒ Öykü’de Ifade Teknikleri

 • Öğretmen tarafınca sınıfa getirilen seslendirilmiş bir hikâye dinletilir ve öğrencilerden dinledikleri hikâyeyi yorumlamaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

III.ÜNİTE: ŞİİR ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=15 saat) Yazma (1X6=6 saat) Sözlü İletişim (1X6=6 saat)
1. Tanzimat Periyodu‘nden iki şiir örneği
2. Servetifünun Periyodu‘nden iki şiir örneği
3. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği
4. Millî Edebiyat Periyodu‘nden iki şiir örneği
5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği
6. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği
 • Servetifünun Periyodu şiirleri incelenirken Fecriati’den tema ve dil kullanımı bağlamında özetlemek gerekirse bahsedilir.
 • Millî Edebiyat Periyodu’nin bağımsız isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy’un bir şiiri değerlendirilir, “manzum hikâye” terimi açıklanır.
 • Türk dünyasından alınacak şiirler Bahtiyar Vahapzade ve Şehriyar şeklinde şairlerden seçilir.
 • Öğrencilerin inceledikleri şiirlerden birinin özelliklerine uygun şiir yazmaları sağlanır.
 • Öğrencilerin kendilerine yakın buldukları şiir anlayışı ile ilgili kısa bir konuşma yapmaları sağlanır.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

IV.ÜNİTE: MAKALE ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
Ek olarak Bkz.⇒ Yazı
1. Fen bilimleri ve toplumsal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel yazı örneği
2. Edebî bir yazı örneği
• Öğrencilere yazı türü ile ilgili öğrendiklerinden hareketle araştırmaya dayalı bir metin yazma emek harcaması yaptırılır.
•Araştırmaya dayalı metinlerin yazımında kütüphanede ve Genel Ağ’da kaynak taramasının iyi mi yapıldığı ve sınırlandırıldığı örneklerle gösterilir. Öğrencilerden Genel Ağ’da yaptıkları araştırmaları bilişim teknolojilerini kullanarak iş birlikli bir rapor hâline getirmeleri istenir.
•Değişik kaynaklardaki bilgilerin bir metinde iyi mi bileşim edileceği örneklerle açıklanır.
•Metin içinde ve sonunda bilimsel kaynak göstermeye ilişkin temel ilkeler örneklerle açıklanır.
 • Öğrencilerin münazaranın özelliklerine uygun bir münazara örneği sunmaları sağlanır.
 • Meydana getirilen münazaranın değerlendirilmesi sağlanır.

Ek olarak Bkz.⇒ Münazara Iyi mi Yapılır?

Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

V.ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
1. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir söyleşi örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nden bir söyleşi örneği
3. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra örneği
4. Cumhuriyet Periyodu’nden bir fıkra örneği
 • Öğrencilerin türün özelliklerine uygun güncel bir mevzuda söyleşi yada fıkra yazmaları sağlanır.
 • Türk toplumundaki söyleşi kültürüne değinilir.
 • Öğrencilerin “Dostluk” mevzusunda bir söyleşi gerçekleştirmeleri sağlanır.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

VI.ÜNİTE: ROMAN ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=18 saat) Yazma (1X6=6 saat) Sözlü İletişim (1X6=6 saat)
Ek olarak Bkz.⇒ Roman
1. Cumhuriyet Periyodu’nden 1923-1950 arası iki roman örneği
2. 1950-1980 arası dönemden iki roman örneği
3. Dünya edebiyatından bir roman örneği
 • Dünya edebiyatı roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.
 • Öğrencilerden ders kapsamında okudukları roman üstüne bir araştırma ve değerlendirme yazısı oluşturmaları istenir.
 • ÖğrencilereTürk yada dünya edebiyatından beyazperdeye uyarlanan bir romanın filmi seyrettirilip söz mevzusu roman okutturulur. Roman ile filmin karşılaştırılması sağlanır.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Ifade bozukluklarıyla ilgili emekler yapılır.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

VII.ÜNİTE: TİYATRO ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat) Yazma (1X5=5 saat) Sözlü İletişim (1X5=5 saat)
Ek olarak Bkz.⇒ Tiyatro
1. Cumhuriyet Periyodu’nden (1923-1950 arası) iki tiyatro örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nden (1950-1980 arası) bir tiyatro örneği
3. Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği
 • Öğrencilerden tiyatro salonunda yada medya ortamında seyrettikleri bir tiyatro üstüne araştırma / değerlendirme yazısı yazmaları istenir.
 • Öğrencilerden kendi hazırladıkları tek kişilik yada birkaç kişilik bir oyunu canlandırmaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Ifade bozukluklarıyla ilgili emekler yapılır.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

VIII.ÜNİTE: ELEŞTİRİ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
1. Cumhuriyet Periyodu’nden iki eleştiri örneği
2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği
 • Öğrencilerden okudukları bir roman, hikâye yada şiirle ilgili eleştiri yazmaları istenir.
 • Öğrencilerin yazdığı eleştiriler sınıfta değerlendirilir.
 • Öğrencilerden okudukları bir kitabı tanıtmaları ve kitaba dair eleştirilerini sözlü olarak sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

IX.ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat) Yazma (1X2=2 saat) Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
1. Cumhuriyet öncesi dönemden bir mülakat örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nden bir mülakat örneği
3. Cumhuriyet Periyodu’nden bir röportaj örneği
 • Mülakat metinleri edebiyat ve sanat alanıyla ilgili olmalıdır.
 • Örnek metinlerden hareketle
  mülakat ve röportajın farklarına değinilir.
 • Öğrencilerden bir mülakat hazırlamaları istenir.
 • Öğrencilerden, yaptıkları mülakatı lüzumlu düzenlemeleri yaparak yazıya aktarmaları istenir.
 • Öğrenciler, evvelde hazırlık yaparak derslik ortamında kendi aralarında bir mülakat gerçekleştirirler.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir