12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

2018-2019 yılından itibaren 12.sınıflara uygulanacak yeni müfredat dahilindeki “12.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Ders Mevzuları” aşağıdaki tablolarda üniteler şeklinde yer verilmiştir.

12.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı tablosunda yer edinen ilgili ders başlıklarına tıklayarak detaylı mevzu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine hususi paylaşımların yapıldığı Feysbuk grubuna katılmak için TIKLAYINIZ)

12.Derslik Türk Dili ve Edebiyatı Mevzuları

12.Derslik Türk Dili ve Edebiyat I.ÜNİTE: GİRİŞ

 • Edebiyat – Felsefe İlişkisi
 • Edebiyat – Psikoloji İlişkisi
 • Dilin Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Mühim Türkçe Sözlükler
 • Sözcükte Anlam

⇒ Giriş Ünitesi Özet PDF ⇐

12.Derslik Türk Dili ve Edebiyat II.ÜNİTE: HİKAYE

 • 1960 Sonrası Öykü
 • Küçürek Öykü

⇒ Öykü Ünitesi Özet PDF ⇐

I.ÜNİTE: GİRİŞ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2= 6 saat) Yazma (1X2= 2 saat) Sözlü İletişim (1X2= 2 saat)
 1. Edebiyat ile fikir akımları / felsefe arasındaki ilişki (Edebiyat Felsefe İlişkisi)
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin mühim sözlükleri

* Edebî eserlerin bir fikir akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üstünde durulur.

* Siyasal ve toplumsal değişiklik, teknoloji, tercüme, yazarların dil tercihleri benzer biçimde hususların yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.

*Öğrencilerden toplumsal değişiklik, teknoloji ve toplumsal medyanın dili iyi mi etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir. *Öğrencilerden yaşamımıza yeni girmiş teknolojik terimler üstüne bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları ile ilgili hususlara da değinilir.

Dil Bilgisi Mevzuları:

Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

Kelimede anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

 

II.ÜNİTE: HİKÂYE ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6= 18 saat) Yazma (1X6= 6 saat) Sözlü İletişim (1X6= 6saat)
(Ek olarak Bkz⇒ Küçürek Öykü)

1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği
2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri

*Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerde bulunan tekniklerden minimum ikisini kullanarak bir hikâye yazmaları istenir.

*Öğrencilerden küçürek hikâye yazmaları istenir.

*Öğrencilerin yazdığı metinler çeşitli vasıta ve yöntemlerle (derslik panosu, okul panosu, mecmua, gazete, toplumsal medya vb.) sergilenir.

*Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri bir hikâyeyi dramatize etmeleri istenir.

*Öğrencilerden bir hikâyecinin yaşamını ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları istenir.

Dil Bilgisi Mevzuları:

Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

Metinler üstünde kelimede anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

 

III.ÜNİTE: ŞİİR ( 8 hafta – 40 saat)

Okuma (3X8= 24 saat) Yazma (1X8= 8 saat) Sözlü İletişim (1X8= 8 saat)
1. Cumhuriyet Periyodu saf şiir anlayışından üç şiir örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği
4. Acayip akımından iki şiir örneği
5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği
6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve doğa ötesi anlayışı öne çıkaran çağıl şairlerden iki şiir örneği
7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği
8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

*Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Umran benzer biçimde şairlerden seçilir.

*Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan benzer biçimde şairlerden seçilir.

*Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan benzer biçimde şairlerden seçilir.

*Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve doğa ötesi anlayışı öne çıkaran şiirler Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt benzer biçimde şairlerden seçilir.

*1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler İsmet Hususi, Süreyya Berfe benzer biçimde şairlerden seçilir.

*Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık Sürekli, Sefil Selimi, Onur Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Feymani benzer biçimde) 20. yüzyılın önde gelen halk şairlerinden seçilir.

*Şiirler incelenirken gerekirse dünya edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.

*Öğrencilerden inceledikleri şiirlerden birinin tarzını örnek alarak şiir yazmaları istenir.

*Öğrencilerin yazdığı şiirler sınıfta değerlendirilir.

*Öğrencilerin yazdığı şiirler çeşitli vasıta ve yöntemlerle (derslik panosu, okul panosu, mecmua, gazete, toplumsal medya…) sergilenir.

*Öğrencilerden Cumhuriyet Periyodu Türk şiirinden ve Türk hayatına ilişkin şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Metinler üstünde kelimede anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

 

IV.ÜNİTE: ROMAN ( 8 hafta – 40 saat)

Okuma (3X8= 24 saat) Yazma (1X8= 8 saat) Sözlü İletişim (1X8= 8 saat)
Ek olarak Bkz. ⇒ Roman
1. Cumhuriyet Periyodu Türk edebiyatından (1923-1950 arası) bir roman örneği
2. Cumhuriyet Periyodu Türk edebiyatından (1950-1980 arası) iki roman örneği
3. 1980 sonrası Türk edebiyatından bir roman örneği
4. Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği
5. Dünya edebiyatından bir roman örneği

*Romanlar değişik anlayış ve akımlardan seçilmelidir.

*Dünya edebiyatına ilişkin roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

*Öğrencilerden inceledikleri romanlardan biri üstüne tanıtma-değerlendirme yazısı yazmaları istenir.
*Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli vasıta ve yöntemlerle (derslik panosu, okul panosu, mecmua, gazete, toplumsal medya…) sergilenir.
*Öğrencilerin okuyup beğendikleri bir roman hakkında düşüncelerini derslik ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sunmaları sağlanır.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.

 

V.ÜNİTE: TİYATRO ( 4 hafta – 20 saat)

Okuma (3X4= 12 saat) Yazma (1X4= 4 saat) Sözlü İletişim (1X4= 4 saat)
Ek olarak Bkz. ⇒ Tiyatro
1. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin
*Seçilen metinler değişik anlayış ve akımlardan olmalıdır.
*Öğrencilerden bir tiyatro metninin bir bölümünü yada tamamını özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürmeleri istenir. *Öğrencilere bir radyo tiyatrosu dinletilir.

*Öğrencilerden yazdıkları radyo tiyatrosunu bilişim teknolojilerini kullanarak seslendirmeleri ve bu seslendirmeyi sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

 

VI.ÜNİTE: DENEME ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X6= 18 saat) Yazma (1X6= 6 saat) Sözlü İletişim (1X6= 6 saat)
(Ek olarak Bkz.⇒ Tecrübe etme)
1. Dünya edebiyatından bir tecrübe etme örneği
2. Cumhuriyet Periyodu’nden (1923-1960 arası) bir tecrübe etme örneği
3. Cumhuriyet Periyodu’nden (1960 sonrası) iki tecrübe etme örneği
*Dünya edebiyatından alınan denemenin, türün ilk örneklerinden olmasına itina gösterilir.
*Öğrencilerden istedikleri bir mevzuda tecrübe etme yazmaları istenir.*Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli vasıta ve yöntemlerle (derslik panosu, okul panosu, mecmua, gazete, toplumsal medya…) sergilenir. *Öğrencilerden, yazdıkları denemeleri derslik ortamında sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

 

VII.ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK) ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2= 6 saat) Yazma (1X2= 2 saat) Sözlü İletişim (1X2= 2 saat)
1. Cumhuriyet Periyodu’nden iki söylev örneği
2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
3. İslamiyet tesirinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği
*İslamiyet’in kabulünden önceki söylev örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir.
*Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk ve mühim örneklerine değinilir.
*Öğrencilerden güncel bir mevzudan yola çıkarak bir söylev metni yazmaları istenir. *Öğrencilerden yazma çalışmalarında hazırladıkları söylevi sınıfta sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Mevzuları:
 • Metinler üstünden yazım ve noktalama emek harcamaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili emek harcamalar yapılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir