13. ve 14. Yüzyıllarda Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Anadolu’da 13 ve 14. yüzyıllar Beylikler Periyodu olarak adlandırılır. Bu zamanda Osmanlı Devleti süratli bir gelişim içine girer. Orta Asya’dan da Anadolu’ya Moğol akınları bu zamanda adım atar. Moğol akınları bununla beraber süratli bir göç de getirir Anadolu’ya. 

Bu huzursuz ortamda Türk halkı tarikat ve tasavvufa doğru bir yönelim içine girer. Bu zamanda görülen şiirlerde de dinin ve tasavvufun büyük bir tesirinin bulunduğunu görebiliriz. Tasavvuf beşeri yaşamdan uzaklaşıp tinsel bir hayata bürünme ve içini Tanrı sevgisiyle doldurmaya sevk eden, Tanrı sevgisini ve aşkını esas alan, ruhsal bir seyahat ile Tanrı’a ulaşmayı amaçlayan bir düşünüştür.

Bu zamanda coşku ve heyecanı dile getiren metinler şunlardır:

1.İlahi

2.Nefes

3.Gazel

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir