17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

– Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.
– Sebepleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
– Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir.
– Meydana getirilen ıslahatlar daha fazlaca askerî alanda yapılmıştır.
– Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları, saray bayanları ve ulema engel olmaya çalışmıştır.
– Baskı ve sertlik yolu ile devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Sadece bu yol, ıslahatların halk tarafınca benimsenmesine engel olmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir