1830 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1815 Viyana Kongresi’nden sonrasında ortaya çıkan tutum, davranış ve siyasal uygulamalar, özgürlük düşüncelerini büyük seviyede benimsemiş Avrupa toplumlarında otoriteye karşı tepki oluşmasına ve her alanda özgürlük düşüncesinin kuvvetlenmesine niçin oldu. Bu da 1830 İhtilallerinin meydana gelmesinde mühim bir rol oynadı.

1830 İhtilallerinin sebepleri içinde: Ekonomik yaşamın gelişmesinin sadece siyasal alandaki liberalizm ile gerçekleşeceğine inanılması, Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması, 1815 Viyana Kongresi’nden sonrasında Metternich Sistemi ile kralların özgürlük düşüncesini benimseyen Avrupa halkının üstünde hakları kısıtlayıcı siyaset uygulaması, 1815-1830 yılları aralığında ülkelerin anayasal düzene geçmeleri ve kralların anayasayı kaldırmak yada anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi, başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi, Almanya’da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa’ya liberalizmin yerleşmesi yer alır.

1830 İhtilalleri, ilk olarak Fransa’da başladı. İhtilal başarıya ulaşmış olunca Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere ve İspanya’da da etkilerini hissettirdi. Fransa, Belçika ve İspanya’da liberalizm hareketi başarıyla sonuçlandı. Liberalizm akımı yardımıyla İsviçre bağımsızlığını kazanmıştır.

1830 İhtilalleri

Hükümdarların mukaddes hakları yerine, milletlerin egemenliği başat olmaya başladı. 1830 İhtilallerinde Batı Avrupa’da aristokrat derslik, burjuvazi sınıfına yenilmişti. Bu tarihten sonraki elli yıl süresince başat derslik bankerler, büyük sanayiciler, üst düzey devlet memurları ve büyük burjuvaziler olacaktır.

1830 İhtilalleri Fransa ve İngiltere’de işçi sınıfının siyasal yaşamda bağımsız bir güç olarak doğmasını da sağlamış oldu ek olarak Avrupa’daki mevcut ittifakların çözülüp yeni gruplaşmaların doğmasına yol açtı. 15 Ekim 1833’te gizli saklı bir antlaşma ile monarşiyi korumak için çaba sarfeden Avusturya, Rusya ve Prusya aralarında Doğu Bloku’nu, Nisan 1834’te Londra’da meydana getirilen antlaşma ile de İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz liberalizmi korumak için çaba sarfeden Batı Bloku’nu oluşturdu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir