1960 Sonrası Enerji Kaynaklarındaki Değişim ve 1973 Petrol Krizi

Dünyadaki enerji kaynakları fosil ve yenilenebilir olarak iki sınıfa ayrılır. Bunların yanında nükleer enerji de üçüncü bir enerji deposu olarak değerlendirilir.

Endüstri Devrimi ile makineleşme alanında yaşanmış olan gelişmeler, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı artırdı. Petrolün keşfiyle dünya dengeleri tamamen değişti. Petrol, l. Dünya Savaşı ve ll. Dünya Savaşı’nın yanı sıra günümüzde yaşanmış olan birçok çatışmanın en mühim sebeplerinden biri oldu. Bu enerji kaynağını 1960’a kadar Yedi Kız Kardeş diye adlandırılan ABD menşeli yedi petrol şirketi yönetti. OPEC’in 1960’ta kurulmasından sonrasında petrol üreten ülkeler de petrol enerjisinde söz sahibi olmaya başladı.

OPEC’in mühim kısmını oluşturan Arap ülkeleri, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) adıyla değişik bir oluşuma daha gitti. Petrolün politika üstündeki tesirini fark eden Arap ülkeleri, Arap-İsrail savaşlarında İsrail ve yandaşlarını cezalandırmak için petrolü bir tabanca şeklinde kullandı. 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda petrol üstünden İsrail ve Batı’ya ders verilmek istendi fakat tahmin edilenin de ötesinde bir tesir oluşmasıyla dünya genelinde bir petrol krizine niçin olundu. Bu krizin etkilediği gelişmiş ülkeler bu şekilde bir durumla yeniden karşılaşmamak için enerji kaynakları çeşitliliğini artırma yoluna gitti. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi mevzusunda yakın zamana kadar birçok atılım yapılmış oldu. Bu atılımlar enerji kaynakları dağılımını ve tüketim çeşitliliğini artırdı.

1970’lerin sonuna kadar enerji deposu lideri, petroldü. Yaşanmış olan krizler sonrasında bolca ve ucuz olan naturel gaza ağırlık verildi. Nükleer santrallerin ve hidroelektrik santrallerinin yapımı artarak devam etti. Ham madde rezervi fazlaca olan kömür cazip hâle geldi. Kömürden metan gazı üretimi, yatay sondajlama ve hidrolik çatlatma yöntemi ile üretilen şeyl gaz, mühim hâle gelen enerji kaynakları oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir