2. Balkan Savaşı 29 Haziran 1913

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

II. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşının Sebepleri

Londra Antlaşması’yla Bulgaristan, öteki Balkan devletlerinden daha geniş topraklar elde etmiş ve tarihinde ilk kez Ege Denizi’nde kıyılara haiz olmuştu. Bu durum Balkan devletleri arasındaki birliği bozdu. Bulgaristan’ın daha çok toprak aldığını öne devam eden Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ birleşerek Bulgaristan’a harp açtılar. Bu sırada Romanya’da Bulgaristan’a karşı muharebeye katıldı. Böylece II. Balkan Savaşı başlamış oldu ( 29 Haziran 1913).

II. Balkan Savaşının Neticeleri

II. Balkan Savaşı‘nda Bulgarlar her cephede yenilgiye uğradı. Bu durumdan yararlanan Osmanlı Devleti, Bulgaristan’a harp açarak Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı. Bulgaristan’ın sulh isteği üstüne Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya içinde Bükreş Antlaşması imzalandı II. Balkan Savaşı’nı bitiren antlaşmalar imzalandı. Bulgaristan ve Osmanlı Devleti içinde İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül 1913). Bu antlaşma ile Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti’nde, Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’da duracak, Meriç Irmağı iki devlet içinde sınır olacaktı. Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara haiz olacaktı.

II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan içinde Atina Antlaşması yapılmış oldu ( 14 Kasım 1913). Buna bakılırsa Osmanlı Devleti, Selanik, Yanya ve Girit’in Yunanistan’a ilişkin bulunduğunu kabul etti. Buna karşılık Yunanistan, Türk azınlığın dini ve kültürel haklarını güvence altına aldı.

Balkan Savaşlarından Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Batı Sınırları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir