Abbasiler Halifeleri

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Abbasiler Halifeleri Hakkında

Abbasiler Haritası

Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi idrak etmek için ilk olarak halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir. Abbasiler halifeliği Emevilerden sonrasında Irak ve Mısır’da sürdürmüşlerdir. Abbasiler Hz. Muhammed (SAV)’in amcası Abbas bin Abdülmüttalip’in soyundan gelirler, 750 – 1250 yılları aralığında Iral’ta, 1261 – 1517 yılları aralığında ise Mısır’da halifelik yapmışlardır.

İlk Abbasi halifesi Ebu-l Abbas’tır. Ebu-l Abbas Emevilerin yok olmasına niçin olduğundan El Seffah şu demek oluyor ki kandökücü olarak bilinir. 750 – 754 yılları aralığında Abbasi halifeliği yapmıştır.

Abbasiler Halifeliği Irak Süreci

Ebu-l Abbas’tan sonrasında halifeliğe El Mansur gelmiştir ve 754 – 775 yılları aralığında halifelik görevini yerine getirmiştir. El Mansur’un arkasından 775 senesinde El Mehdi halifeliğe getirilmiştir ve 786 yılına kadar 11 yıl süresince halifelik yapmıştır. 786 senesinde halifelik makamı El Reşit’e geçmiştir ve 809 yılına kadar El Reşit Abbasi halifeliğini üstlenmiştir. El Reşit’in arkasından Abbasi halifesi El Güvenilir olmuştur ve 809-813 yıllarında halifelik yapmıştır. El Güvenilir’den sonrasında halifeliğe El Me’mun gelmiştir. El Memun’da 813 – 833 yılları aralığında 20 yıl süresince halifelik yapmıştır.

833 yılından sonrasında halifelik makamı sırayla; 842 senesinde El Vasık, 847 senesinde El Mütevekkil, 861 senesinde Muntasır, 862 senesinde El Mustain, 866 senesinde Mu’sav, 869 senesinde Mu.htedi, 870 senesinde Mu’temid, 892 senesinde Mu’tazıd, 902 senesinde El Müktefi, 908 senesinde El Muktedir, 932 senesinde El Kaalıir, 934 senesinde El Razi, 940 senesinde El Mütteki, 944 senesinde El Müstefi, 946 senesinde El Mutr, 974 senesinde El Tayi, 991 senesinde El Kaadir, 1031 senesinde El Kaaim, 1075 senesinde El Muktedi, 1094 senesinde El Mtistahzir, 1118 senesinde El Mtisterşid, 1135 senesinde El Raşid, 1136 senesinde El Müktefi, 1160 senesinde El Müstencid, 1170 senesinde El Mustazâ, 1180 senesinde El Nâsır, 1225 senesinde El Zâhir, 1226 senesinde El Mustansır ve 1242-1258 yılları aralığında El Musta’sım tarafınca temsil edilmiştir.

Abbasiler Halifeliği Mısır Süreci

Irak Abbasilerinden sonrasında halifelik makamı Mısır Abbasilerine geçmiştir. Mısır Abbasilerinde halifelik 1261 senesinde El Mustaıısır’ın halife olması ile adım atmıştır. Arkasından sırayla; 1261 senesinde El Egemen, 1302 senesinde El Müstekfi, 1340 senesinde El Vâsık, 1341 senesinde El Egemen II, 1352 senesinde Mu’tadıd, 1362 senesinde El Mütevekkil, 1377 senesinde El Mu’tasım, 1383 senesinde El Vâsık, 1406 ytılında El Müsta’in, 1414 senesinde Mu’tazit II, 1441 senesinde El Müstekfi II, 1451 senesinde El Kaaim, 1455 senesinde El Müstencit, 1479 senesinde El Mütevekkil II, 1497 senesinde El Müstemsik, 1509 senesinde El Mütevekkil III tarafınca halifelik makamı temsil edilmiştir.

Bu yazımızda Abbasiler Halifeleri hakkında informasyon vermeye çalıştık. Abbasiler Devletini yakından tanımak için Abbasiler (Abbasi Devleti) başlıklı yazımızı, Abbasi Halifeleri Süreci hakkında daha detaylı informasyon almak için ise Abbasi Halifeleri Süreci başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir