Açık Oturum (Açık Oturum Nedir? Açık Oturum Özellikleri)

Geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek kültür, bilim, politika, edebiyat vb. alanlardaki herhangi bir mevzu üstünde bir başkan eşliğinde bir masa çevresinde toplanan alanlarında uzman kişilerin seyirci önünde derinlemesine konuşmasına “Açık oturum” denir. Bu tartışmalar daha önceleri geniş salonlarda oldukça sayıda seyirci önünde gerçekleştirilirken günümüzde değişen teknolojinin gelişmesiyle artık televizyonda yapılarak geniş kitlelere ulaşabilmektedir. 

Açık oturumun mevzu kapsamı oldukça geniştir ve evvel belirlenerek katılımcılara informasyon verilir. Açık oturum esnasında katılımcılar mevzuyla ilgili araştırma yapmış olup hazırlıklı bir halde gelirler. Iştirakçilerin hazırlık yapmamaları amaca ulaşmakta sorun yaratabilir. Kesinlikle bir başkan bulunur ve en fazla altı katılımcıya yer verilmektedir. Her ne kadar katılımcı sayısı altıya kadar çıkabilse de ideal olan katılımcı sayısı çoğu zaman üçtür. Başkan katılımcıları tanıttıktan sonrasında konuşmaların sırayla ve eşit bir halde yapılmasını sağlar ve ara ara mevzuyu toparlayarak seyirciye informasyon verir. Başkanın görevini yapamaması durumunda açık oturumun başarıya yetişmesi da mümkün olmamaktadır. Bu yüzden başkanın deneyim ve informasyon sahibi olması önemlidir.

Açık oturumlarda amaç bir mevzuda kati bir sonuca ulaşmak değildir. Amaç bir mevzuda izleyiciyi aydınlatmak ve onlara informasyon vermektir. Sadece izleyicilerin konuşmalara katkı sağlamları ya da sual sormaları mümkün değildir.

Açık oturum örneği olarak her görüşten siyasetçilerin bir araya gelmiş olarak izleyici önünde ve TV’de seyircileri etkilemek adına yaptıkları tartışmalar gösterilebilir.

Açık Oturumun Özellikleri

 • Izleyici önünde alanında uzman kişiler belli bir mevzuda karşılıklı konuşur.
 • Amaç mevzunun seyirciler tarafınca derinlemesine düşünülmesidir.
 • Konuşmayı başlatan ve yönlendiren bir başkan bulunmaktadır.
 • Minimum 3 en fazla 6 katılımcıya yer verilir.
 • Katılımcılar sırayla ve eşit sürede konuşur.
 • Katılımcılar belli bir üslup ve saygıyla konuşmalarını yapar.
 • Değişen teknolojinin gelişmesiyle radyo ya da televizyonlarda da gerçekleştirilir.
 • İzleyiciler sual soramaz ve yalnız dinlerler.
 • Toplumu ilgilendiren herhangi bir mevzuda yapılabilir. 

Açık Oturumda Başkanın Görevleri

 • Tartışmayı başlatmadan ilkin katılımcıları seyircilere duyurmak.
 • Üstünde konuşulacak mevzuyu seyirciye duyuru etmek.
 • Katılımcılara eşit sayıda ve sürede konuşma hakkı vermek.
 • Sorularla tartışmayı istenen çizgide kalmasını sağlamak.
 • Ara ara mevzuları toparlayarak seyirciye informasyon vermek.
 • Iştirakçilerin konuşma esnasında birbirlerine karşı saygılı olmalarını sağlar ve kişisel sataşmalara engel olur.

Açık Oturumda Konuşmacıların Özellikleri

 • Konuşmacıların alanlarında uzman kişiler olması gerekiyor.
 • İlgili mevzuda evvel hazırlık yapmalılar.
 • Konuşma esnasında gerek öteki katılımcılara gerekse seyircilere karşı saygılı bir üslupla konuşmalılar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir