Afanasyevo Kültürü (MÖ. III. II. Bin Yıllar)

Bilinmiş olduğu suretiyle İdil Boyu ve Batı Sibir sahasında, MÖ. III. ve II. Bin yıllarında “Afanas’yev Kültürü” isminde olan bir devir olmuştur.

Abakan yada Afanas’yev adıyla anılan bu kültür, batıda İdil (Volga) nehrine, güneyde Altay Dağları’na kadar uzanan oldukça geniş bir sahaya yayılmıştır. Çakmak taşından yapılmış ok uçları, kemik iğneler, bakır biz, bıçaklar, küpeler ve maden işlemede kullanılan çeşitli aletler, bu kültürün belli başlı eserleridir. Ek olarak, Afanas’yev kültür insanı avcılık yapmanın yanı sıra, at ve koyun da besliyordu.

Afanas’yev kültürü fazlaca kuvvetle cenup kültür tesirlerine sahipti. Kapları, kuzeydeki Tayga bölgesinden tamamen ayrılıyordu. Bu tesirlerin, en yakın bölge olan Altay Dağları’ndan gelmiş olması fazlaca muhtemeldir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir