Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonrasında görevlendirilen bir Türk Heyeti, Rusya ile dostluk anlaşması imzalamak için Moskova’ya gitti. Aynı tarihlerde Afganistan temsilcileri de Moskova’daydı.

1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan, Sovyet Rusya’nın desteğini sağlamak için Moskova’ya temsilci göndermişti. Afganistan ile TBMM Hükumeti içinde 1 Mart 1921’de Moskova’da “Türk-Afgan Dostluk Antlaşması” imzalandı. Böylece Afganistan, TBMM Hükumeti’ni hukuken tanıdı ve Misakımillî’yi tanıyan ilk Müslüman ülke oldu.

Antlaşmaya nazaran, taraflardan biri saldırıya uğrarsa öteki taraf ona yardım edecekti. TBMM Hükumeti ek olarak Afganistan’a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir