Almanya’daki Hiper Enflasyonun Siyasi ve Sosyal Sonuçları

Versay sonrası Almanya’da iç siyasal çekişmeler ve ekonominin bozulması, durumu içinden çıkılmaz bir hâle soktu. Almanya’da Bolşeviklerin kışkırtmaları sonucu Alman toplumsal demokratları ile mevcut iktidar yanlıları içinde çatışmalar yaşandı. 1919’da isyana dönüşen çatışmaları 1920’de darbe girişimi takip etti.

Siyasal istikrarsızlık ve kaos öncesinde Versay Antlaşması’ndan doğan tamirat borçlarının ödenmeye başlanması mevcut ekonomik durumu daha da kötüleştirdi. Bu durum hiper (yüksek) enflasyona niçin oldu. Yüksek enflasyonun getirmiş olduğu ağır koşullar, Almanya’nın iç düzenindeki bunalımı daha da artırdı. Ülke çapında grevler yapılmış oldu. Aç kalan insanoğlu yağmacılığa başladı. Almanya’nın alım gücü ve üretim kapasitesi azaldı. Ruhr (Rur) bölgesinin Fransa tarafınca işgalinin peşinden Fransızlardan komut almak istemeyen Alman demir yolu işçilerinin başlatmış olduğu bırakım ve direnme öteki alanlarda da baş gösterdi.

Almanya’da Hitler’in Nazi Partisi güçlenirken komünist devrimci siyasal hareketler hız kazanmıştır. Toplumda derin ayrışmalar oldu ve Alman demokrasisi kesintiye uğradı. Devlete olan itimat azaldı, Alman ırkçılığı güçlendi ve öteki milletlere karşı bir tepki dünyaya geldi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir