Alt Değeri ve Ast Değeri Nedir Düşük Olma ve Yüksek Olma Sebepleri

Alt ve AST Nedir ?

ALT, Alanin aminotransferaz anlamına gelir. Kanın denetim edilmesi ve karaciğerde meydana gelen negatif durumların gözlemlenmesi adına uygulanır. Karaciğerde üretilen enzim türüne ALT denir. Bu enzim türü karaciğerde proteinlerin parçalara ayrılmasına destek verir. Bu şekilde vücudun daha kolay bir halde emme hususi durumunu kazanır. Vücudun haiz olduğu bu enzim ALT olarak adlandırılır. AST ise Aminotransferaz vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan bir enzim türüdür. Enzimlerin genel özellikleri vücutta yer edinen lüzumlu kimyasal reaksiyonların çalışmasında tetikleyici rol oynamasıdır. AST gene karaciğerin ürettiği enzimlerden biridir. AST kalp, karaciğer, kas, böbrek, beyin ve kırmızı kan hücrelerinde dolaşım sağlar. Kanda küçük bir oranda var olduğu görülür. Fakat bu aşamada AST kanda olması gerekenden daha çok oranda olursa çeşitli sıhhat sorunlarını meydana getirir. Gerekenden fazla olmasını tetikleyen ise dokuların ve hücrelerin zarar görmesine bağlıdır.

 

ALT Düzgüsel Değerleri

10-40 U/L Erkekler İçin

10-35 U/L Bayanlar İçin

 

AST Düzgüsel Değerleri

14-20 U/L Erkekler İçin

10-36 U/L Bayanlar İçin

 

ALT Testi

Karaciğerin uğramış olduğu hasarın en belirgin olarak gösterildiği kontrol türüdür. Karaciğerin negatif etkilendiği ve hastalık şüphesi var ise kontrol yapılması önerilir. Karaciğerde meydana gelen hastalıkların izlenmesi, Hepatit hastalık türlerinin durumunun gözlenmesi, alkol kullananların zararı olan yanlarını belirleme, tedaviye gerek olan durumun varlığının bilinmesi ve karaciğeri etkileyen ilaç kullanımının olup olmadığı ALT testi yapılarak belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT Yüksekliğinin Sebepleri

-Karaciğer Hastalıkları

-Karaciğer Apseleri

-Safra Kesesi Tıkanıklıkları

-Karaciğere Sıçrayan Kanser Hücreleri

-Alkolik Karaciğer Yağlanması

-Kalp Krizi

-Travmalar

-Güneş Çarpması

 

AST Testi

Kanda olması ihtiyaç duyulan miktardan fazla dolaşması ile meydana gelen hastalıklarda vücudun bazı emareler gösterdiği görülür. Bunlara bağlı olarak bir AST testi yaptırmak son aşama önemlidir. Hepatit türü hastalıkların belirlenmesinde kullanılır. Ek olarak Karaciğere bağlı hastalıklarında saptanması için başvurulan testlerden biridir.

 

AST Yüksekliğinin Sebepleri

-Kronik Olarak Görülen Hepatit Hastalıkları

-Alkol Tüketen Kişilerde Siroz Hastalığı

-Safra Kesesi Kanallarında Sıvı Dolaşımını Engellemiş olan Tıkanma

-Karaciğer Kanseri

 

ALT Değerlerinin Düşük Olmasının Sebepleri

-Demir eksikliği

-Talasemik Rahatsızlıklar

-Kurşuna Bağlı Zehirlenme Durumları

-Kan Kaybı(Tane, Ülser şeklinde nedenler)

-Kronik Hastalıkların Sebep Olduğu Rahatsızlıklar

-Yeme Bozuklukları

-B6 Vitaminin Tamamlanmamış Olmasına Bağlı Nedenler

Başlıca ALT değerlerinin düşük olmasına sebep olur.

 

AST Değerlerinin Düşük Olmasının Sebepleri

Vitamin B6 Eksikliği

-Vücutta Üre Yüksekliği

-Böbrek Hastalıklarının Olması

-Şeker Koması

-Gebelik ve Diyaliz

Şeklinde nedenler AST değerlerinin düşük olmasına sebep olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir