Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Cemiyet Görevlileri

Mustafa Kemal Paşa Amasyalılara hitaben yapmış olduğu konuşmada, müdafaa-i hukuk cemiyetinin kurulması ihtiyacından söz etmişti.

Bu konuşmayı takip eden gün, kentin nüfuz sahibi kişileri bir toplantı düzenleme ederek cemiyetin kurulmasını karara bağladılar. Müftü Abdurrahman Kamil Efendi, Toplum başkanı oldu.

Amasya Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kurucuları

Cemiyette vazife alanlar şunlardı: Hoca Bahaeddin Efendi, Şeyh Cemaleddin Efendi, Harputizade Haşan Efendi, Topçuzade Mustafa Bey, Eytam Müdürü Ali Efendi, Topçuzade Hilmi Bey, Hacımahmuduzade Mehmed Efendi, Miralayzade Hamdi Bey, Kofzade Mustafa Efendi, Şirinzade Mahmud Efendi, Melekzade Süleyman Efendi, Veysibeyzade Sıtkı Bey, Seyfızade Ragıp Efendi, Yumukosmanzade Hamdi Efendi, Arpacızade Hürrem Bey.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir