Anadolunun (Türkiye’nin) Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler

Karain Mağarası : Antalya’dadır. Yontma taş devrine ilişik ev ve av eşyaları bulunmuştur. Bu mağaranın en mühim özelliği Anadolu’da ki ilk insan izlerinin burada bulunmasıdır.

Beldibi Mağarası :Antalya’dadır. Eski taş ve yontma taş devrine ilişik eşyalar bulunmuştur. Bulgular bu devir insanlarının geçimlerini avcılık ve nebat toplayıcılığı ile sağladıklarını ortaya koymuştur.

Çayönü :Diyarbakır’ın Ergani ilçesindedir. Cilalı taş devrine ilişik ilk yerleşim yeridir. Türkiye’de ilk çiftçiliği başlatanlar bunlardır. Buğday üretmişlerdir. Çayönü, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da Cilalı Taş Devri’nde kurulan ilk köy yerleşim yeridir. Burada oturanlar Türkiye’nin ilk çiftçileridir.

Çatalhöyük :Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarındadır. Cilalı taş devrine aittir. Burası insanlık tarihinin ilk kent yerleşmesi kabul edilir. Çatalhöyük’te tarımın yanı sıra, tecim ve endüstri de gelişmiştir. Maden işçiliği, dokumacılık, Çanak ve çömlek yapımını gösteren kalıntılar bu yargıyı doğrulamaktadır. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmamasına karşın, Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük benzer biçimde takılara rastlanması da başka toplumlarla tecim yaptıklarını göstermektedir.

Çatalhöyük Kazı Alanı

Hacılar :Burdur’dadır. Cilalı taş devrine aittir. Şehrin etrafını surlarla çevirerek, düşman saldırısına karşı sur yapımının ilk örneklerini vermişlerdir. Hacılar’da, Çatalhöyük’ten değişik olarak evlerin içinde sokakların bulunması şehir yapısının gelişmeye başladığını göstermektedir.

Truva :Çanakkale İntepe bucağındadır. 9 aynı kültür kalıntılarına rastlanmıştır. Homeros’un ilyada adlı destanında anlatılan Truva Savaşları yedinci kent döneminde olmuştur. Truva’da yaşayanların çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştıkları ortaya çıkarılmıştır. Ege Bölgesi’nde bulunan eşyaların Truva’dakilere benzemesi, Truva kültürünün tüm bölgeye yayıldığını göstermektedir.

Alişar :Yozgat’tadır. 7 ayrı kültür kalıntılarına rastlanmıştır. Kalıntılardan madeni eşya, çanak – çömlek ve seramikçiliğin geliştiği anlaşılmaktadır.

Alacahöyük :Çorum’un Alaca ilçesindedir.  4 ayrı kültür kalıntılarına rastlanmıştır. Altın, gümüş ve bakırdan güneş figürleri ileri uygarlık olduklarını göstermektedir. Alacahöyük’te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ilişik olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 senesinde Malatya civarlarındaki Aslantepe’de M.Ö. 3300 – 3000 yıllarına ilişik, üst kısımları işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Bu durum, yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla tarihin tekrardan değerlendirilmesi icap ettiğini göstermektedir.

Anadoluda ki öteki eski yerleşim bölgeleri: Adıyaman-Palanlı Mağarası, Hatay(Samandağı)-Mağaracık Mağarası, Ankara-Macunçay Mağarası, Samsun-Tekkeköy Mağarası, Gaziantep-Sakçagözü, Konya-Canhasan, Denizli-Beyce Sultan, Samsun İkiztepe, Van-Tilkitepe, Konya-İvriz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir