Andronov Kültürü (MÖ. 1700-1200)

Afanas’yev’in devamı olarak kabul edilen Andronov kültürü, Tanrı Dağları (Tienşan) ve Balkaş (Tering) Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzaman geniş bozkır sahasında gelişmiştir.

Bu kültürü oluşturanların fazlaca kudretli ve varlıklı bir toplumsal hayata haiz oldukları müşahede edilmektedir. Bu sahada yaşayan Brakisefal, muharip ve göçebe bir kavme ilişkin olan bu kültürün en mühim eserleri kaplar idi.

Geniş ağızlı, düztabanlı, kulpsuz, üç köşeli yada mendirek şeklindeki basma süslerle süslenmiş olan bu kaplardan başka, taştan yapılmış kaşıklar, ok uçları, kemik iğneleri, yekpare kabzalı hançerler ve baltalar, delikli ok uçları, inci ve küpe şeklinde süs eşyaları bu kültürün en mühim buluntularıdır. Ek olarak, Tunç (bronz) ve altından eşyalar da ilk kere bu kültürde görülürler.

Çin, tunç yapmayı Andronov insanından, şu demek oluyor ki Türklerin atalarından öğrenmiştir.9 Öte taraftan, Andronov kültürünün temsilcileri, atın ve koyunun yanında deve ve sığır şeklinde hayvanları da beslemeyi öğrenmişlerdir. Bu devirde at, artık bir binek ve yük hayvanı olmakla kalmamış; eti yenen bir hayvan olarak da ehemmiyet kazanmıştı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir