Atatürk Önderliğindeki Türk Milli Mücadelesinin Bağımsızlık Mücadelesi Veren Milletlere Etkisi

Mustafa Kemal’in Anadolu’da emperyalistlere karşı başlatmış olduğu Türk Millî Mücadelesi, XX. yüzyılda emperyalizme ilk büyük darbeyi vurmuştur.

Mustafa Kemal; Kurtuluş Savaşı’ndaki görevi ve harp sonrası gerçekleştirdiği siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlardaki inkılap hareketleriyle geri kalmış ve sömürge durumundaki milletlere örnek teşkil etmiştir.

Millî Savaşım yıllarında İslam dünyası emperyalizmin baskısı altındadır. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Hindistan, Suriye ve Irak Müslümanları kendilerine önderlik edecek bir gücün arayışı içindedirler. Hatta emperyalizme karşı ortak bir cephenin oluşturulması en büyük dilekleridir. Devrin en kuvvetli emperyalist devleti olan İngiltere’nin İslam coğrafyasındaki sömürge uygulamaları Müslümanların tepkisini artırmıştır.

İngiliz Başbakanı Lloyd George’un 26 Şubat 1920’de Avam Kamarasında söylemiş olduğu “Biz dünyanın en büyük İslam devletiyiz. Britanya İmparatorluğu’nun nüfusunun dörtte biri Müslüman’dır.” şeklindeki sözleri, İslam dünyasındaki İngiliz egemenliğinin açık kanıtıdır.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Türk’ün Davası Doğu Milletlerinin Davasıdır

Millî Savaşım’nin önderi Mustafa Kemal, Türk milletinin giriştiği mücadeleyi tanımlarken “Türkiye’nin bugünkü mücadelesi, yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı bir ihtimal daha kısa, daha azca kanlı olur ve daha acele bitebilirdi. Türkiye, büyük ve önemli bir çaba sarf ediyor. Şundan dolayı savunma etmiş olduğu tüm mazlum milletlerin, tüm Doğu’nun davasıdır ve bunu nihayete erdirinceye kadar Türkiye, kendisiyle birlikte olan Doğu milletlerinin kendisiyle beraber yürüyeceğinden emindir.” demiştir (1922).

Mustafa Kemal’in Batı emperyalizmi ve sömürgeciliğine karşı Türk milletiyle bütünleşerek verdiği harp ve kazanılmış olduğu zafer, mazlum milletlere bağımsızlık umudu vermiştir. Mustafa Kemal ilk kez Batılı emperyalistlerin yenik edilebileceğini mazlum milletlere göstermiştir. Bu durum öteki milletler üstünde etkili olmuştur. Bu etkinin Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan geniş İslam dünyasında ve birçok Afrika ülkesinde ne kadar derin olduğu, bu toplumların bağımsızlıklarına kavuştukça Mustafa Kemal Atatürk’e hayranlıklarında görülür.

Tunus’ta Habib Burgiba’nın, Mısır’da 1952’de krallığı deviren Genç Subaylar Hareketi üyelerinin, Endonezya’da Sukarno’nun açıklamaları bunu göstermektedir. Bunların haricinde Hindistan’da Gandi, Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Cezayir milliyetçileri, Afrika ve Asya’nın öteki mazlum milletleri için Mustafa Kemal Atatürk yol gösterici bir örnek olmuştur. Türkiye ezilen milletlere bir tek bağımsızlık mücadelelerine girişme mevzusunda değil onların inkılapçı hareketlerine de yol göstermiştir.

Millî Savaşım’nin kazanılması sömürge durumundaki tüm İslam âleminde sevinçle karşılanmış, öteki dinlere mensup olanlarda da esin kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Millî Mücadelesi, Batılı emperyalistlere karşı yapıldığı için Batılı devletleri endişelendirmiştir. Endişelerinin birinci yönü Türkiye üstündeki yeni salgın planlarının tehlikeye girmesi, ikinci yönü ise bir çok Doğu’da olmak suretiyle sömürgeleri altındaki milletlerin Batı emperyalizmine karşı savaşan Türklerden cesaret alarak ayaklanmaları idi.

Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Savaşım, Asya ve Afrika’daki birçok millete de örnek olmuştur. Cezayir’de Fransızlara karşı girişilen harpte gönüllülerin kimliklerini öğrenmek isteyen Fransızlar, her defasında Mustafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafını bulmuşlardır. Falih Rıfkı Atay 1943’te Hindistan’da Gandi’nin kayınpederinin “Biz Doğu milletlerinin Batı emperyalizminden tam bağımsızlıkla kurtulabileceğine Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferi üstüne inandık.” söylediğini nakleder.

Kurtuluş Savaşı Hakkında Devlet Adamlarının Görüşleri

Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, “Türk Kurtuluş Hareketi’nin lideri Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünya için bir örnektir.” demiştir.

Hindistan lideri Nehru, Mustafa Kemal’in yalnız Müslüman Hintliler tarafınca değil Hindular tarafınca da sevildiğini vurgulamış ve “Kemal Paşa benim kahramanımdı.” demiştir.

Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferlerini örnek alarak kendi milletini de aynı yola sevk edip edemeyeceğini ta Sakarya Savaşı’ndan itibaren düşünmeye başladığını vurgulamış ve Mustafa Kemal Atatürk şeklinde hareket etmek, onun şeklinde olmak istediğini dile getirmiştir.

Afgan Kralı Emanullah Han da Mustafa Kemal Atatürk’ün bir tek Türkiye için değil tüm Doğu milletleri için büyük bir örnek bulunduğunu vurgulayan liderlerdendir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir