Atlantik Bildirisi Nedir?

II. Dünya Savaşı esnasında, İngiltere Başbakanı Winston Churchill (Vinstın Çörçıl) ile o sırada hemen hemen muharebeye girmemiş olan ABD’nin Başkanı Franklin D. Roosevelt içinde Kanada açıklarında bir cenk gemisinde meydana getirilen ve beş gün devam eden görüşmeler sonucunda 14 Ağustos 1941’de piyasaya çıkan ortak bildiridir. Bu bildiri ile ABD’nin tarafsızlık politikasını terk etmiş olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bildirinin maddeleri şöyledir:

1. Savaştan sonrasında toprak kazanılmayacak.
2. İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.
3. Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar (selfdeterminasyon).
4. Internasyonal iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecek.
5. Temel ham maddelerden eşit halde faydalanılacak.
6. İnsanlar korku ve açlıktan kurtarılacak.
7. Açık denizlerde tecim serbestliği gerçekleştirilecek.
8. Mihver Devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonrasında topyekûn silahsızlanmaya gidilecek.

Bu maddeler sonrasında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na dâhil edilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir