AYT Edebiyat Konuları

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler seçtikleri alanlara gore YKS’deki testleri çözmektedir. Bilhassa sözel ve eşit ağırlıktaki birçok bölümde belirleyici olan testlerden birisi olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi hem imtihan hem de genel kültür için ehemmiyet arz etmektedir. Bu yüzden üniversite düşsel kuran adayların “AYT Edebiyat Mevzuları” ile ilgili informasyon edinmeleri ve ona gore emek verme planı hazırlamaları için mevzu sıralaması oluşturduk.

Yukarıda da belirttiğimiz benzer biçimde edebiyat derslerini bir tek sınavdan ibaret görmemeliyiz zira her vatandaşın edinmesi ihtiyaç duyulan kültürümün en temel yapı taşıdır edebiyat. Bu ders yardımıyla anlama, yorumlama ve hayata değişik bir gözle bakabilme becerileri kazanılabilmektedir. Edebiyata bir tek ders gözüyle bakmanız algılarınızı bur derse karşı kapalı tutmanıza niçin olacağından başarı göstermiş olma şansınızı da oldukça düşürecektir. Bu yüzden edebiyatın hayatımızdaki yerini kavrama anlamında araya kısa bir informasyon eklemek istedik ki olması ihtiyaç duyulan de budur.

AYT Edebiyat Mevzuları Nedir?

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Yazınsal Türler
Coşku ve Coşku Dile Getiren Metinler
Vaka Çevresinde Oluşan Metinler
* Roman
* Tiyatro
* Öykü
* Destan
* Masal
* Fabl
* Halk hikayesi

Öğretici Metinler
* Yazı
* Tecrübe etme
* Fıkra
* Eleştiri
* Seyahat Yazısı
* Yaşam öyküsü
* Otobiyografi

Şiir Türleri
Söz Sanatları
Yazınsal Akımlar
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Periyodu Türk Edebiyatı
Serveti Fünun Edebiyatı
Fecri Ati Edebiyatı
Ulusal Edebiyat Periyodu Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Periyodu Türk Edebiyatı

AYT Edebiyat Mevzu Dağılımı

AYT Edebiyat mevzu dağılımı listesine geçmeden ilkin birkaç informasyon daha vermek istiyoruz. Edebiyat soruları YKS’nin ikinci kısmı olan AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Toplumsal Bilimler-1 testi olarak çıkmaktadır. Bu kontrol grubu toplamda 40 sorudan oluşmakla beraber bu sorulardan AYT edebiyat sual sayısı 24’tür. Bu soruların ağırlıklı averajı ise 11 ve 12. derslik Türk Dili ve Edebiyatı dersinin mevzularından oluşmaktadır.

Mevzular 2018 2019
Sözcükte Anlam 1 1
Cümlede Anlam 1 1
Paragraf 2 2
Dil Bilgisi
Ifade Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Yazınsal Türler ( Masal, Tiyatro) 2
Yazınsal Türler ( Şiir Bilgisi / Söz Sanatları) 3 4
Yazınsal Akımlar 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1
Halk Edebiyatı 1
Divan Edebiyatı 5 3
Tanzimat Periyodu Türk Edebiyatı 2 2
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı 1 1
Ulusal Edebiyat Periyodu Türk Edebiyatı 2 1
Cumhuriyet Periyodu Türk Edebiyatı 5 5
TOPLAM 24 24

Yukarıdaki tablo incelendiğinde YKS edebiyat testinde çıkan soruların 4’ü anlam bilgisinden geri kalan 20’si ise edebiyat alanından oluşmaktadır. Edebiyat alanında çıkan sorular öğrencilerin okulda almış oldukları edebiyat bilgilerini kullanarak ve yorumlayarak yapacağı testlerden oluşmaktadır. Sadece şunu da söylemek gerekiyor ki okulda gördüğümüz Türk Dili ve Edebiyatı dersinin kapsamı ve kazanımları geniş olmasına karşın sınavda öğrencileri yöneltilen 24 sual kapsam geçerliliği olarak kafi olmamaktadır.

TYT Türkçe Mevzuları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir