Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti

İstanbul’da Patrikhane’ye bağlı olarak kuruldu. Emirlerini Yunanistan’dan alıyordu. Amacı büyük Yunanistan’ı oluşturmak ve Bizans İmparatorluğu’nu tekrardan canlandırmaktı. Bu amaçla Rum okulları, kiliseleri, Yunan Kızılhaçı ve Göçmenler Bürosu cemiyete destek veriyordu.

Ermeni Hınçak Komitası

Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafınca 1877’de kuruldu. Amacı Çukurova ve Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktı. Mavri Mira Cemiyeti ile iş birliği yapıyordu. Ek olarak Taşnak Cemiyeti ve Ermeni İntikam Alayı da bağımsız bir Ermeni Devleti için çalışıyordu.

Etniki Eterya Cemiyeti

Yunanistan’dan Anadolu’ya Rum göçmen getirmek, Anadolu’da Rumların yaşamış olduğu tüm toprakların Yunanistan’a katılmasını sağlamak ve Bizans İmparatorluğu’nu tekrardan oluşturmak amacındaydılar. Mavri Mira ve PontusRumCemiyeti ile ortak emek harcamaları vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir