B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini, kobalamin şeklinde de tabir edilmektedir. Vücudumuzda meydana gelen pek oldukça reaksiyonun ortaya çıkması amacıyla lüzumlu görüldüğü oranda sinir hücrelerinin, alyuvarların ve DNA’ların sağlığı açısından da oldukça mühim olan, suda çözünebilme haiz bir vitamin türüdür. Vücutta mevcud en mühim görevi, detoksifikasyon yollarını sağlama noktasında ciddi bir aşama olan metil grubu vericiler içinde yer almasıdır. B12 pek oldukça formda yer alır. En fazla ise siyanokobalamin ve metilkobalamin olmaktadır. Siyanokobalamin, katkı maddeleri ve enerji içecekleri bünyesinde büyük oranda vardır. Fakat, vücudun bunu kullanılabilmesi adına metilkobalamine dönüştürülme işlemine ihtiyacı vardır. İş burada sınırı olan kalmaz. Nufüs oranının ortalama %50’lik kısmının MTHFR genlerinde en minimum bir, %10’luk kısmında ise en minimum 2 mutasyon oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu vaka, söz mevzusu insanların siyanokobalamini metilkobalamine dönüştürme mevzusunda oldukça güçlük çekmeleri manasına gelmektedir. Kısaca, bu gende hangi oranda mutasyon gerçekleşirse, dönüşüm oranı da o denli zor olur ve dış çevreden metil-b12, folik asit ve b6 takviyesine gereksinim duyulması mecburi hale gelecektir.

B12 yetersizliğinin en belirgin emareleri şu şekildedir:

Zayıf, bitkin ve düşük enerji düzeyi

Nefes almada güçlük

Devamlı kalp çarpıntısı

İştah kaybı

İshal ve kabızlık türündeki sindirim sorunları

Çoğunlukla kanama yada deri üstünde morarma

Kansızlık emareleri

Depresyon yada ruh durumunda farklılıklar

El ve ayaklarda uyuşma yada karıncalanma hissi

Idrak bozukluğu ve bellek kaybı

Eğer söz mevzusu emareler umursanmaz ise, B21 eksikliğinin olması tül vücudun ciddi oranda etkilenmesine ve kalıcı şekilde beyin ve sinir hasarının meydana gelmesine sebep olabilir. Bazı zamanlarda B12 eksikliğinin tespit edilmesinde detaylar gözden kaçabilir ve Alzheimer, MS, bipolar rahatsızlığı, otizm ve bazı kanser türlerindeki benzer biçimde yanlış tanı koyulabilmektedir.

En yararlı B12 kaynakları nedir

İnsan vücudunun, B12 vitamini üretme kabiliyeti yoktur. Bu durumda da vitamini dışarıdan almak gerekmektedir. B12 vitamini ihtiyacını karşılamak için beslenme düzenimiz ve destekleyici ürünler kafi olacaktır. Öteki taraftan  lüzumlu oranda ihtiyacı gidermek için ek takviyelerde kullanılabilir. Düzgüsel bir yetişkinin, günlük olarak 2.4 mikrogram B12’ye gereksinim duyduğu bilinmektedir ve B12 vitamininin en yararlı hayvansal kaynakları şu şekildedir:

-Et ürünleri

-Kümes hayvanlarının etleri

-Balık

-Yumurta

B12 eksikliğine sebep olan durumlar nedir?

B12 vitamininim emilim, sindirim ve dönüşüm işlemleri hata ihtimali oldukça zorluk derecesi yüksek bir vakit dilimidir. Bu sebeple de dış dünyadan kafi oranda B12 alan kişiler dahi B12 yetersizliğine maruz kalabilir. Bu durumun bazı nedenlerini şu şekilde sayabiliriz:

-Vegan ve vejetaryen şekilde meydana getirilen rejimler

-MTHFR gen mutasyonun oluşması

-Pernisyoz anemi

-Hiper tiroid benzer biçimde otoimmün rahatsızlıklar ve SLE

-Haddinden fazla alkol tüketmek

-İnce bağırsak bakterilerinde haddinden oldukça gelişme

-Mide asidini önleyen ilaçların uzun zamanlı kullanımı sonucunda meydana gelen düşük oranda mide asidi

-Kilo mevzusunda meydana getirilen ameliyatlar

B12 eksikliği iyi mi kontrol edilir?

Kan sayım testi

Kan sayımı testi, kırmızı kan hücrelerinin büyütülerek görüntüleme tekniğiyle B12 vitamini yada folik asit eksikliği durumunun sebebiyet verdiği megaloblastik anemiyi saptamak mümkündür. Fakat söz mevzusu kontrol vücuttaki B12’nin hangi oranda iyi kullanabildiği daima tespit edilemez

MTHFR gen testleri

Bu genin bünyesinde ne kadar fazla mutasyon meydana gelirse, detoksifikasyonun yapılabilmesi ve vücudun en yüksek düzeyde çalışabilmesi amacıyla, B12, folik asit ve B6 vitaminlerine daha çok gereksinim olur. Tek mutasyonlu vücutların metili dönüştürme kabiliyetlerinde % 30 oranında, iki mutasyonlu vücutlarda ise ortalama olarak % 50 oranında azalma görülmesinden dolayı bahsi geçen seviyelere dış dünyadan vitamin almak mecburi duruma geliyor.

Homosistein testi

Aşırı düşük yada aşırı yüksek homosistein düzeyi, B12, folik asit yada B6 eksikliğinin bulunduğunu haber verebilir.

Metilmalonik asit testi

Metilmalonik asit testi, dokuların içinde depolanan B12 oranını ölçmeye yeter ve bu sebeple de öteki testlere oranla daha iyidir.

Organik asit testi

Organik asit testi, genel olarak doktorların, hastanın B12’yi hangi oranda işlediğini, metili hangi oranda dönüştürdüğünü ve B12’nin yeteri oranda işlevsel değerlendirilip değerlendirilmediğini idrak etmek amacıyla uygulanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir