Babiller Hakkında Bilgi

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Babil Kelimesi Anlamı

Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahipti. Babil kelimesi ‘Tanrının Kapısı’ anlamına gelir. Fıratın üstünde verimli bir coğrafyayı konut tutan Babilliler siyasal ve kültürel mevzularda büyük gelişmelere imza atmışlardır.

Babiller Zamanı

Sami ırkına mensup Babilliler MÖ. 2 binlerde Arabistan’dan Mezapotamya’ya göç etmişler, burada Akad topraklarına haiz olmuşlardır.

Babillilerin başkenti Babil şehriydi.Babil şehri günümüzde Irak’ın El Hila kasabası üstünde yer verilmiştir.

Babillilerin en meşhur ve en kuvvetli hükümdarı ise yapmış olduğu yasalarla meşhur olan Hamurabi’dir.Hamurabi öldükten sonrasında Babil uygarlığı enerjisini yitirmeye başladı. Babil uygarlığı kısa sürede Hitit,Asur,Elam benzer biçimde birçok krallığın egemenliği altına girdi.

Babiller

Babilliler tarihte malum ilk anayasayı yapmışlardır, icra eden şahıs ise Birinci Babil Devletinin en kuvvetli hükümdarı Hamurabidir. Ortalama 300 kanundan oluşan bu anayasa ile hukuk, devletin temel unsurlarından biri halene geldi ve devlet yönetiminde yasa gücü hakim kılınmış oldu. Bu kanunların bir çok zayıfları sakınan kanunlardı. Sadece Sümer ve Akad yasaları örnek alınarak hazırlanan Babil anayasası oldukca daha sert uygulamalar içermekteydi.

Hammurabi Kanunları – Göze Göz Dişe Diş

 • Bir inşaatçı, herhangi birisi için inşaa etmiş olduğu binayı sağlam bir halde yapmaz da evin yıkılması sonucunda ev sahibi ölürse, inşaatı icra eden öldürülür.
 • Bina yıkıldığında ev sahibinin oğlu ölürse, inşaatı yapanın da oğlu öldürülür.
 • Bina yıkıldığında ev sahibinin kölesi ölürse,inşaatçı da aynı değerde bir köleyi bina sahibine verir.
 • Sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda ev sahibinin mallları zarar görürse inşaatçı binayı tekrardan yapar ve tüm ziyanı karşılar.
 • Bir bayan kocasını terk edip evine bakmazsa nehire atılır.
 • Bir oğul babasına vurursa elleri balta ile kesilir.
 • Bir adam başka bir insanın gözünü çıkarırsa o insanın da gözü çıkarılır.
 • Bir adam kendisiyle eşit olan birisinin dişini kırarsa onunda dişi kırılır.
 • Bir tabip ameliyat esnasında hastayı öldürürse doktorun elleri kesilir.
 • Bir köle efendisine isyan ederse efendisi onun kulağını kesebilir.
 • Bir kimse başkasını cinayetle suçlarda bunu kanıtlama edemezse suçlayan öldürülür.
 • Bir kimse eve zorla girerse zorla girmiş olduğu evin önünde yakılır.

Babiller Hakkında Maddeler Halinde Bilgiler

 • Babil zamanı Birinci Babil Devleti ve İkinci Babil Devleti olmak suretiyle ikiye ayrılır. Birinci Babil Devleti MÖ. 1806’da Hititler tarafınca yıkılmıştır. MÖ 612 senesinde ise İkinci Babil Devleti kurulmuştur.
 • Dünyanın yedi harikasından kabul edilen Babil’in Asma Bahçeleri ve dünyanın en yüksek zigguratı Babil Kulesi bu kültüre ilişik unsurlardır.
 • Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü buluş ettiler.
 • Babilliler 7 günlük haftayı vakit birimi olarak kullandılar.
 • Babilliler için astroloji devletin işlevlerinden biridir.
 • Astroloji 3000 yıl ilkin Babilliler tarafınca kullanılmaya başlanmıştır. Babillilerin yıldızları ne vakit göründüğüne dair tuttukları haritalar, yıldızların ve gezegenlerin ne vakit görünmüş olduğu ve görünmediğine dair talihli ve şanssız günlerini hesaplamışlardır.
 • Babillile zaman içinde geleceği okuma mevzusunda teknikler geliştirmişlerdir. Burçlar, Babilliler tarafınca 12 bölüme ayrılmıştır. Bunun sebebi ekip yıldızları ve güneşin hareketleridir.
 • Babilliler hakkında meydana getirilen araştırmalara bakılırsa 3,14 sayısını kullanmak yerine 3,125 sayısını katsayı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Devrin bilgisi açısından oldukca yakın bir kıymet bulmuşlardır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir