Bakır Çağı – Bakır Devri

Bakır Devri (M.Ö. 5.000 – M.Ö.3.000)

İnsanlar tarafınca İlk kere İşlenen ve bulunan madenler altın, gümüş ve bakırdır, Daha kolay işlenmesi ve çokça bulunması sebebiyle eşya yapımında bakır tercih edilmiştir. Devir iki bin yıl sürdü, Gelişmelerde belirli bir hız sağlanamamıştır. Bu durumun sebebi halen yazının olmamasıdır. İnsanlar data birikimini Tunç devrine kadar sağlamakta güçlük çekerler. Data ustadan çırağa aktarılır, Şimdi bir ustanın bakırın İçine kalayı katması beklenmektedir.

Bakırın bulunması:

Bakırın bulunmasını elde eden gelişme cilalı taş devrinde toprak kapların ateşte pişirilmesi oldu. Doğada toz halinde bulunan bakır bu kapların pişirilmesi esnasını da eridiğinden İnsanın dikkatini çekmiş olmalıdır. Bakırlı toprak ile akıllı bir ustanın buluşması organik olarak uzun bir süre sürecinde gerçekleşti, Yazı olmadığı İçin toplumda data birikimi azca oldu. Bakırı İşleyen ustalar bilgilerini nesillere usta çırak ilişkisi içinde aktardılar. Bakır üretimi Tanrı evininde yapılmış oldu, Bu yüzden aslına bakarsak oldukça karlı olan işten ustalar kazanç elde edemediler.

 

 

Kentlerin oluşması

Köyler çevredeki insanları kendine çektiğinden nüfusları artmaya başladı. Her geçen gün birazcık daha büyüyen köyler zaman içinde şehir haline gelmeye başladılar. Kentlerin oluşmasına paralel olarak uzmanlardan, yöneticilerden ve din oluşan toplumsal sınıflar daha belirgin hale gelmeye başladı.

Savaşın doğması

Bakır üretimiyle beraber Neolitik Devrin kapalı ekonomik yapısı sonlanmış oldu. Artık başkaları İçin üretilen mallar olduğu şeklinde, bu malları almak İçin de artı ürüne gerekseme duyuldu.  Artı ürün elde etme düşüncesi sadece başka toplulukların ürünlerine ya da arazilerine el koyarak sağlana bilinirdi. Bunu yapmanın tek yolu ise savaşmaktı. Böylece insan savaşlarla tanıştı.

Hanım

Araziyi ekmek yükünü üstüne alan kadının toplumda etkinliği oldukça fazlaydı. Hanımefendiler için en güç iş arazinin sürülmesiydi. Bakır devrinde arazinin sürülmesinde öküz kullanılmaya başlanınca, hanım ağır bir yükten kurtulmuş oldu, sadece ekonomik etkinlikten çekilmesi ile beraber toplumdaki saygınlığı azaldı.

Tecim

İlk yelkenliler yapılmış oldu. Yelkenli gemiler yardımıyla insanoğlu daha uzak bölgelere gidebildiler. Uygarlık da insan seyahati yardımıyla daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Mesela, Tunç Devrinde görkemli bir uygarlık oluşturan Girit, zenginliğini gemilerle getirilen tunç ticaretine borçluydu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir