Battalname (Battal Gazi Destanı)

8. yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılarla yaptıkları mücadelerlerde ve bilhassa İstanbul’un kuşatılması esnasında büyük kahramanlık gösteren bir Arap komutanı daha sonradan Araplar içinde Battal Gazi unvanıyla anılır ve hikayeleri kuşaklar süresince anlatılır. 

11. yüzyılda Anadolu’da Bizanslılar ile savaşım içine giren Türkler de bu hikayelerden etkilenir ve bu anlatılan hikayelerin devamıymış şeklinde Battal Gazi ile ilgili kahramanlıklar ilave edilerek anlatılır. Buradaki mühim nokta Anadolu’daki Türklerin de Bizanslılar ile savaşım içine girmelerinden dolayı Battal Gazi’nin mücadelelerini sahiplenmiş olmalarıdır. Battal kelimesi anlam olarak kahraman manası taşır.

Anadolu’da Bizanslılar ile savaşım eden Türkler 8. yüzyılda yaşamış bu halk kahramını yücelterek onu bir destan kahramanı haline getirmiştir. Battalname‘de Hristiyanlarla, Bizanslılarla meydana getirilen savaşlar ön plandadır. Battal Gazi hikayelerine Danişmentlilerin katkı yapmasında dolayı savaşın merkezleri genel anlamda Malatya ve çevresi olmuştur. Danişmentlilerin Hristiyanlarla olan mücadeleleri de birleştirilir ve 12-13. yüzyılda Battal Gazi Destanı düzyazı olarak yazıya aktarılır. Battal Gazi bu destanda Danişmentlilerin Hristiyanlarla olan sınırlarında kahramanlık gösteren bir yiğit olarak anlatılmıştır. Battal Gazi’nin mezarı İstanbul surlarındadır.

Battalname’nin Özellikleri

1. Battaname’de anlatılan kahraman 8. yüzyılda yaşamış bir Arap kahramanıdır.

2. 8. yüzyılda yaşayan bu kahraman 12. yüzyılda Danişmentlilerde yaşamış şeklinde anlatılmıştır.

3. Battal kelimesi Arapça kahraman manasına gelir.

4. Battalname destanının 12-13. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilir.

5. Seyit Battal Gazi’nin yiğitlik, cömertlik ve yardımseverliği ön plana çıkarılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir