Belgisiz Sıfat Nedir? Belgisiz Sıfat Örnekleri

Varlıkların, nesnelerin sayısını ve miktarını tam olarak değil de kabataslak, aşağı yukarı belirsiz bir halde bildiren sıfatlara “Belgisiz ödat” denir. Belirsiz sıfatlar adları daha oldukca sayı ya da miktar yönünden belirtirler.

Başlıca belgisiz sıfatlar şunlardır: oldukca, bir çok, fazla, her, asla, hiçbir, kaç, kimi, nice, azca, başka, bazı, belli başlı, bir, birazcık, birçok, birkaç, bir fazlaca, bazı, bir sürü, tüm, herhangi bir, tüm…

Belgisiz Ödat Örnekleri

* Oldukça para     * Bir çok insan     * Fazla kalem

* Her insan     * Hiçbir talebe     * Kimi markalar

* Başka dünya     * Bazı yollar      * Birazcık su

* Birçok adam     * Birkaç film     * Bazı sözler

* Bir sürü yapınak     * Tüm derslik     * Herhangi bir durak

  • Sokakta yürürken birkaç çocuk gördük.
  • Birçok talebe parmak kaldırmıştı.
  • Yarın akşam herhangi bir otobüse bineceğim.
  • Gün gelir bazı dostlarını tanımaz olursun.
  • Masanın üstünden birazcık tuz uzatır mısın?

UYARILAR

Sayı sıfatı olan “Bir” sözcüğü ile belgisiz ödat olan “Bir” sözcüğü birbiriyle karıştırılmamalıdır. Belgisiz ödat olan “Bir” herhangi bir anlamında kullanılmaktadır. iki ödat türünü ayırt etmek için cümlenin anlam yapısına dikkat etmek gerekir.

Sınavlara bir saat emek harcaması kafi oluyordu. (Bir saat= Sayı sıfatı. Sayı anlamı vardır, iki saat de olabilir.)

Köyüne dönerek bir arsanın üzerine ev yapmıştı. (Bir arsa= Belgisiz ödat. Herhangi bir arsa anlamındadır.)

⇒ Belgisiz sıfatlar ile belgisiz zamirleri birbirine karıştırmamalıyız. Belgisiz sıfatlar herhangi bir çekim eki alamazlar ve bir adı belli belirsiz belirtirler. Belgisiz zamirler ise çekim eklerini alabilir ve bir adı belli belirsiz karşılarlar.

Birkaç yandaş sahaya atlayarak maçı iptal ettirdi. (Birkaç yandaş= Ödat)

Birkaçı sahaya atlayarak maçı iptal ettirdi. (Birkaçı= Belgisiz zamir)

Tüm derslik bu dersten geçmişti. (Tüm derslik= ödat)

Tümü bu dersten geçmişti. (Tümü= Belgisiz zamir)

Ek olarak Bkz -> SIFATLAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir