Belgisiz Zamir Nedir? Belgisiz Zamir Örnekleri

Günlük konuşma dilinde çoğunlukla kullandığımız zamirler, genel olarak adların yerlerini tutan bir sözcük türüdür. Zamirler, adların yerini tutarken sözcüklerin belli özelliklerine gore hareket eder. Varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil etmiş olduğu belli olmayan sözcüklere “Belgisiz Zamir” denir.

Aslolan belgisiz zamirleri “Adam, insan, kimse, hepimiz, falan, filan ve şey” benzer biçimde sözcüklerden oluşmaktadır. Türkçede kullanılan birçok belirsiz zamir bazı sıfatlara ve zarflara iyelik ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Başlıca belgisiz zamirler şu şekildedir:

Bazısı, bazıları
Kimisi, kimi, kimileri, kimse
Biri, birisi, birileri, birimiz
Başkası, başkaları, birazı
Birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, bir çok 
Hepsi, hepimiz, her biri, herhangi biri, hiçbiri
Öteberi, öbürü, öbürleri, 
Şey, şeyler, tümü, topu
Falan, filan, filanca… 

Belgisiz Zamir Örnekleri

Dünden beri kimsenin geldiğini görmedim.
Bu zamanda hepimiz kendi çıkarını düşünüyor.
Hepsi geçmişten gelen bunalımlardı.
Herhangi birini alalım.
Kimi yer, kimi bakar; kıyamet bundan kopar.
Sınavda bir çok zorlandığını ifade etmişti.
Birazını zor günler için saklıyorum.

UYARILAR

Birkaç adam yerinden kalkıp bizlere doğru yürümeye başladı. (Birkaç adam= Belgisiz ödat)
Birkaçı yerinden kalkıp bizlere doğru yürümeye başladı. (Birkaçı= Belgisiz zamir)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü benzer biçimde belgisiz sıfatlara “ı,i,u,ü” iyelik ekleri getirildiğinde isim düşer ve ödat, belgisiz adıla dönüşür.

“Falan” zamiri sadece bir isimden sonrasında kullanılabilir.

Para falan istemem.

“Şey” sözcüğü belirsiz bir varlığın yerine kullanıldığından belgisiz zamirdir.

Öteki şeyleri eve taşımalıyız.

⇒ Belgisiz zamirler isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilirler.

Kimsenin parası yerinde değildi. (Kimsenin= tamlayan)
Ülkelerden bazıları ekonomik anlamda tedbirsiz davranıyordu. (Bazıları= tamlanan)

Mevzu anlatımı için “Youtube Belgisiz Zamirler” adlı videomuzu seyredebilirsiniz.

Ek olarak Bkz -> Zamirler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir