Birinci Üç İmparatorlar Ligi

1872 senesinde Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya içinde kurulan bu lig bilhassa Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirdiği ilk oluşumdur.

Bu üç ülkeyi bir araya getiren unsurlara bakacak olursak; Avusturya-Macaristan’ın Rusya’nın yürütmüş olduğu Panslavizm ve Almanların yürütmüş olduğu Pancermanizm politikaları karşısında bu iki ülke ile iyi geçinerek dağılma tehlikesi yaşamak istemediği görülmektedir.

Rusya ise Orta Asya’da İngiltere ile bir savaşım içindeydi, Almanya’nın oldukça kuvvetli bir halde Avrupa siyasî sahnesine çıkmasından hoşlanmamıştı ve bir Almanya-Avusturya-Macaristan ittifakını kendisi için büyük bir çekince olarak görmekteydi. Ek olarak Rusya, Almanya’ya karşı Fransa ile iyi ilişkiler gerçekleştirmekte ise de bu ülkeye fazla güvenmemekte idi. Almanya’nın temel amacı ise yukarıda da belirtildiği suretiyle Fransa’nın güçlenmesini ve Almanya’ya karşı saldırmasını önlemek için yalnızlaştırmak idi.

Her üç ülke temsilcileri bu politikaları doğrultusunda Birinci Üç İmparatorlar Ligi’ni 7 Eylül 1872’de Berlin’de kurmuşlardır. Buna gore taraflar; Avrupa’nın mevcut durumunu kabul ediyorlar, Avrupa barışı tehlikede olursa bu durumu görüşme edeceklerini belirtiyorlar, Doğu Problemi’nda çıkacak herhangi bir problemi beraber çözeceklerini söylüyorlar ve ihtilalci hareketlere karşı beraber hareket edeceklerini belirtiyorlardı.

Birinci Üç İmparatorlar Ligi

Bu kararların alınmasının arkasından 1873 Nisan ayında Almanya ile Rusya içinde bir askerî antlaşma, Mayıs ayı içinde de Rusya ile Avusturya-Macaristan içinde bir antlaşma daha imzalanmıştır. Sadece tüm bu uzlaşılara karşın bilhassa Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın Balkanlar üstünde çıkarları çatışmaya ve ilişkiler gerilmeye adım atmıştır.

1875’te Balkanlar’da başlayıp ondan sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar devam eden kriz ortamının arkasından Rusya’nın Osmanlı Devleti ile imzalamış olduğu Ayastefanos Antlaşması’nda AvusturyaMacaristan’ın haklarını hiçbir şekilde gözetmemiş olması gerginliği son raddeye getirmiş ve Ayastefanos Antlaşması yerine meydana gelen Berlin Kongresi’nden sonrasında Birinci Üç İmparator Ligi sonlanmıştır.

Berlin Kongresi esnasında Avusturya-Macaristan Rusya’nın karşısında yer edinen İngiltere ile sıkı ilişki içine girmiştir. Bu yakınlaşmadan Fransa – İngiltere yakınlaşmasından korkmuş olduğu için asla hoşnut olmayan Bismarck, Avusturya-Macaristan’ı yeniden yanına çekebilmek için Rusya’yı göz ardı ederek Avusturya-Macaristan ile I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürecek bir ittifak anlaşmasını 7 Ekim 1879’da imzalamıştır. 5 yıllığına meydana getirilen sadece taraflarca asla feshedilmediği için I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden bu ittifak genel itibariyle Rusya’ya karşı düzenlenmiş bir ittifak niteliği taşımaktaydı. Almanya bu ittifak ile Fransa’nın harp açmış olduğu bir durumda Rusya’nın Fransa’ya yardım etmesi halinde Avusturya-Macaristan’ın desteğini sağlarken, Avusturya-Macaristan da Rusya’ya karşı Almanya’nın desteğini almakla beraber toprak talepleri doğrultusunda İtalya’nın harp açmış olduğu bir durumda Rusya’nın da buna müdahil olması halinde Almanya’nın desteğini sağlamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir