Buharlaşma Nedir

Buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik biçim ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörler etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüşü olarak anlatılır.

Yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su buharının deposudur.Denizler, göller, akarsular, nemli topraklar, karla örtülü yada buzla kaplı yüzeyler, ormanlar, nebat örtüsüne haiz araziler üstünde sürekli buharlaşma meydana gelmektedir.

Su yüzeyinde meydana gelen su kayıplarına buharlaşma (evaporasyon), bitkilerden meydana gelen su yitirilmesine terleme (transprasyon) denir.Bitkilerden ve civarındaki topraktan meydana gelen su yitirilmesine ise evapotransprasyon adı verilir.

Su her sıcaklıkta buharlaşabildiği için havada daima su buharı bulunur. Buharlaşma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı haline gelmesine buharlaşma, su buharının yeniden su haline gelmesine de yoğunlaşma denir.Atmosferde bulunan su buharı ani yoğunlaşmalar yaşarsa yağmur yağar, yoğunlaşma ortamı ansızın ve aşırı soğursa su buharı direkt yoğunlaşma olmadan katı hale geçer.

Sıvı bir maddenin ısı olarak gaz haline geçmesi vakasına buharlaşma denir. Buharlaşma vakası sıvı yüzeyinde olur. Isı alan sıvı moleküllerinden bazıları sıvı yüzeyinde gaz haline geçer.

Buharlaşmaya tazyik ve öteki fizyolojik şartların tesiri çoktur.Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir.Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur.Sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır.

Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı artırır.Sıvının açık yüzey alanı arttıkça buharlaşma daha çok olur.Rüzgarlı havada buharlaşma fazla olduğundan çamaşırlar daha acele kurur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir