Büyük Millet Meclisi’nin Ayaklanmalara Karsı Aldığı Önlemler

Ayaklanmalara karşı alınan ilk önlemlerden biri, İstanbul Hükumeti’nin yayımladığı fetvaya karşılık, Ankara müftüsü Rıfat Efendi öncülüğünde yüz elli müftünün imzasıyla Ulusal Savaşım’yi destekleyen bir fetvanın çıkartılması oldu.

29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu çıkartıldı. Bu kanuna gore BMM, ulusu temsil eden en üstün kurum olduğundan ona karşı söz, yazı ve hareketleriyle saldırıda bulunanlar ve ayaklananlar vatan haini sayılacaktı.

I. TBMM Binası

Askerlikten kaçmayı önlemek için Firariler Kanunu çıkarıldı. Bu kanunlara aykırı hareket edenleri cezalandırmak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstanbul ile tüm resmi haberleşmeler kesildi.

Ayaklanmalar BMM’yi uzun süre uğraştırdı ve birçok açıdan olumsuzluklara yol açtı. Tertipli ordunun kurulması gecikti. İnsan ve araç-gereç kaybedildi. Başta Yunanlar olmak suretiyle düşmanların hareketleri daha özgür hale geldi. Sadece her şeye karşın ayaklanmalar bastırıldı. Bu durum, BMM’nin otoritesinin artmasını sağlamış oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir