Cenge Giderken Şiirinin Tahlili

Cenge Giderken adlı şiirin ilk dörtlüğüne ozan, Türk milletini övmek ile adım atmıştır. Burada Türklerin din ve cins bakımından üstünlüğü vurgulanıyor. 

Bu kıtada Türk’ün belli başlı özellikleri ele alınmıştır; onun coşkun yüreğin, ateşle dolu yüreği, vatan uğruna asla düşünmeden harekete geçmeye daima hazırdır.

İkinci dörtlüğe de baktığımızda ise gene söylemlerin ağır basmış olduğu görülür. Mehmet Güvenilir Yurdakul Kur’an-ı Kerim’den bahsederek, onun gerçekleri vurgulamasını ve anlatmasını asla kimsenin engelleyemeyeceğini konu alıyor ve milliyetçi düşünceleri açıkça ortaya koyuyor. Ozan, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı hiçbir kuvvetin ele geçiremeyeceğini vurguluyor: Tanrı evi diyerek, camiden bahsederek, gene dini  unsurlara yer verdiğini görebiliyoruz.

Üçüncü kıtayı incelediğimizde ise vatan toprağının kutsallığından söz edildiğini söyleyebiliriz. Vatan toprağı kutsaldır şu sebeple bir kişinin her şeyi, evi barkı vatan toprakları üstünde yer alır. Ek olarak vatan, Tanrı katında da fazlaca önemlidir.

Dördüncü kıtada ise hala vatan millet aşkından söz edilerek, ozan için her şeyin vatan olduğu vurgulanıyor. Vatan topraklarında kesinlikle a düşmanın hiçbir süre bir yer alamayacağı da bilhassa vurgulanıyor. 

Son dörtlükte ise  Ozan, ölümden söz ediyor. Bu mukaddes vatan için fakat son nefeste bile tüm yücelikler dileyeceğini konu alıyor.

Cenge Giderken Şiirinin Biçim/Şekil Olarak İncelenmesi

1.Ölçü:

Şiir hece ölçüsünün 4+4+3=11’li kalıbıyla yazılmıştır.

Ben bir Türk’üm / dinim, cinsim / uludur

2.Kafiye Şeması:

-uludur  a

-doludur  a

-kuludur  a

-giderim  b

aaab, cccb, dddb,eeeb, fffb

3.Nazım Birimi

Nazım birimi halk şiirlerinde olduğu şeklinde dörtlüktür. Şekil olarak da koşma türüne benzer.

Eserin dili son aşama sadedir. Bilhassa sürecinin dildeki sadeleşme akımına uyan Mehmet Güvenilir Yurdakul, eserlerinde son aşama mütevazı bir dil kullanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir