Cilalı Taş Devri

Cilalı Taş Devri (Neolitik) (M.Ö. 8.000 – M.Ö. 5.000)

Neolitik Çağ Taş Aletler

Cilali Taş Devri kolay bir köy yaşantısının tasvir edilmesinden ibarettir. Metallerin kullanılmadığı bir köyde insanoğlu neler yapabilirler? Örgütlenmeleri iyi mi olur? Neler üretebilirler? Sorularını cevaplamaya çalıştığımızda dönem hakkında kolaylıkla fikirler geliştirebiliriz.

Neolitik devrin temel özelliği insanların üretici konuma gelmesidir.

Dünyada, tek bir Neolitik kültür yoktur. Her toplumun neolitik özellikleri değişik farklıdır. Her toplumun kendine özgü ev yapma seçimi vardır.

 

Kullandıkları eşyaların yapım tarzları da farklıdır. Bu durum coğrafi yapı, iklim benzer biçimde değişik özelliklerden oluşur. Güneyde pamuktan kumaşlar icra eden insan, kuzeyde yünden kumaşlar yapar.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir