Cimri Olayı ve Siyavuş

Anadolu katliâmı, Moğollardan tüm tüm nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş isminde bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zaptettiği Konya’da tahta  oturttu ve bunun adına para bastırdı.

Selçuknâmeler bunun şehzade olmadığını kaydederek kendisine Pinti diye ad koydular.

Osmanlılar da Yıldırım Bayezid’in oğullarından olup Edirne’de hükümdar olan şehzade Mustafa’ya Osmanlı tarihleri iyi mi Düzme Mustafa diye kaydederlerse Siyavüş‘ün de öylece düzme bulunduğunu Selçuknâmeler yazarlar.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Pinti Vakası

Pinti vakası derhal genişledi; buna karşı Giyasüddin Keyhusrev taraftarları ve bu meyanda Sahib Ata Fahred-din Ali kuvvet toplayıp harp ettilerse de yenik oldular. Çay mevkinde meydana getirilen bu harpte Sahib Ata’nın iki oğlu maktul düştü. Karamanoğlu, Haiz Ata’nın hazinelerinin bulunmuş olduğu Afyon Karahisarı muhasara ettiyse de alamayarak Konya’ya döndü (23 Zilhicce 677 /1279 Mayıs).

Bu durum üstüne Moğollardan yardım isteyen Üçüncü Giyasüddin ile Fahreddin Ali, Moğol kuvvetleri ile birleşerek Konya üstüne yürüdüler. Karamanoğlu Mehmed Bey Konya’dan çıkarak sarp olan Ermenâk taraflarına çekildi; Selçuk ve Moğol kuvvetleri bu tarz şeyleri takip ettiler.

Kurbağa Hisarı tarafında meydana getirilen kanlı muharebede Mehmed Bey ile kardeşleri ve amcası maktul düştüler; Siyavüş kaçarak kurtuldu. Moğollar Aksaray tarafında çıkan bir isyanı da bastırdılar; Pinti yada Siyavüş tedarik etmiş olduğu yeni kuvvetlerle Borlu taraflarında göründü ve Selçuk hükümdarı bunu Altıntaş taraflarında sıkıştırıp bozdu.

Pinti Germiyan Türkmenlerinin yanına firar etti; ayağına giymiş olduğu kırmızı çizmeden hükümdar olduğu bilindi, Keyhusrev’in yanına getirildi diri diri yüzülerek derisine saman dolduruldu (678 Muharrem / 1279 Haziran).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir