Çin’e ve Hindistan’a Yapılan Türk Göçleri

Güneye olan Türk göçünün ve yayılmasının iki hedefi vardı. Bunlardan biri Şimal Çin, diğeri de Şimal Hindistan idi.

Şimal Çin, bununla birlikte eski çağlardan beri Türk akınlarının hedefi durumundaydı. Türkler, Şimal Çin’e bir tek akınlar düzenlememişler, burada çeşitli adlar altında devletler de kurmuşlardır. Sözgelişi, Şimal Çin’de Tabgaç (Toba) Devleti’ni kuran bir Türk hanedanı idi. IV. yüzyılın ikinci yarısına doğru Şimal Çin’i ele geçirerek, topraklarını batıda Ziraat havzasına, güneyde Yangtse nehrine kadar genişleten Tabgaçlar, 2 yüzyıldan fazla süre Çin’in en büyük hâkimi oldular.

Başlangıçta Türklük özelliklerini titizlikle korudular. Fakat, ilkin savaşım ettikleri Budizm’in tesiri ile ulusal kimliklerini kaybederek, devletleriyle beraber Çinlileşmeye başladılar. Daha doğrusu Tabgaç Türklerinin Budizm’e girmelerinden sonrasında Çinlileşmeleri hızlanmıştır. Sonunda kendi soylarının tüm özelliklerini tamamen kaybedip, yerli halkın içinde erimişlerdir.

Birkaç nesil sonrasında da Tabgaç Türklerinin Çinlilerden pek belli başlı farkları kalmamıştır. Kısaca, içine girdikleri toplumun bir unsuru haline gelmişlerdir. Çinlileşme tamamlanınca da, hanedan Tabgaç adını bırakarak, Wei adını almıştır.

350 yılları dolaylarında Altay dağları çevresindeki yurtlarından ayrılan bir grup Hun hacmi, Cenup Kazakistan bozkırlarına gelip yerleşti. Akhun yada Eftalit adıyla anılan bu Hun kütleleri, burada fazla kalmadılar; Afganistan’ın Toharistan bölgesine indiler. Burada İran Sâsânî Devleti ile temasa geldiler.

Sâsânî Devleti’nde iktidar kavgalarına karışan Akhunlar, bir taraftan İran’daki gelişmelere yön verirlerken, öteki taraftan bölgedeki hâkimiyetlerini Şimal Hindistan’a kadar genişlettiler. Fakat, kısa sürede hâkimiyetlerini tüm Türkitan’ya yürüyerek Göktürkler, İran Sâsânî Devleti ile anlaşarak, 557 senesinde Akhunlar’ın siyasal varlıklarına tamamen son verdiler. Akhun toprakları iki devlet içinde paylaşıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir