Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

İnsanlar düşüncelerini, hislerini ve bilgilerini çeşitli yollarla karşıdaki insanlara aktarmaya çalışır. İnsanların düşüncelerini ve hislerini çeşitli yollarla aktarma isteğinden de sanatlar dünyaya gelmiştir. Duyguların sözle aktarılması esnasında çoğu zaman Coşku ve Heyecana Bağlı ifadedan yararlanılır.

Daha fazlaca şiirlerde kullanılan bu ifade türünde mutluluk,üzüntü, luk ve heyecanlar dile getirilir. Şiirlerin yanı sıra romanlarda, hikayelerde, masallarda, tiyatroda ve mesnevilerde coşku ve heyecana bağlı şu demek oluyor ki lirik anlatımdan yararlanıldığına rastlanabilir. Sadece duygusal yönün en fazlaca öne çıkabildiği tür şiirdir.

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatımın Özellikleri

1. Daha fazlaca şiirlerde kullanılan bir ifade türüdür.

2. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda dil gerçek anlamının haricinde kullanılır. Kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. Bunun yanı sıra imgesel bir ifade da kullanılır. Dildeki bu özelliklerden dolayı coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinleri her insanın değişik yorumlaması normaldir.

3. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda azca sözle fazlaca şey anlatılmaya çalışılır. Söylenmek istenenler en etkili bir halde aktarılır. 

4. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda dil heyecana bağlı ve şiirsel işlevde kullanılır.

5. Okuyanları heyecanlandırmak, duygulandırmak ve coşturmak amacıyla yazılır.

6. Söz sanatlarından ve çağrışım gücü yüksek kelimelerden fazlasıyla yararlanılır.

Ek olarak Bkz – > Ifade Türleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir