Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin zamanı vasıflarından birinin güzel sanatları sevmek ve o alanda yükselmek bulunduğunu belirterek, milletimizin güzel sanatlara olan sevgisinin her türlü çalışmalarla geliştirileceğini söylemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin millî birlik duygusunun gelişmesinde sanatın rolünü iyi biliyor ve sanat çalışmalarına ehemmiyet verilmesini istiyordu.

İnsanlarda ulusal birlik ve beraberlik duygusunu geliştirme ve toplumların gelişmişlik düzeyini arttırma benzer biçimde özellikleri, Cumhuriyet Süreci’nde sanata ayrı bir ehemmiyet verilmesini elde etmiştir. Cumhuriyet duyuru edilirken, yeni devletin kültür anlayışının modern ve millî olması kararlaştırılmış, çağdaşlaşma amacıyla inkılaplar yapılırken Batı uygarlığı ve Türk millî kültürü dikkate alınarak hareket edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, sanata ve sanatçıya verdiği önemi 13 Şubat 1923’te yapmış olduğu bir konuşmada; “Bulunmamız ihtiyaç duyulan seviyeye bu kadar uzak kalışımızın önemli sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlara lâyık olduğu derecede ehemmiyet verilmemiş olmasıdır.” diyerek ortaya koymuştur.

Cumhuriyet Süreci sanat anlayışı cumhuriyet rejimine uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sanat anlayışında; modern, ulusal ve tüm toplumun ulaşabileceği bir sanat ortamı oluşturulmaya çalışılmış, bu ortam oluşturulurken de millî ve geleneksel değerlerden yararlanılmıştır.

Sanatın cemiyet üstündeki etkilerini oldukca iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk, sanatın her alanına büyük ehemmiyet vermiş sanatçıların yetişmesi için okullar, konservatuarlar ve tiyatrolar açılmasını elde etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir