Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri

Anadolu’da ortaya konan var olma mücadelemiz Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla neticelenmesi ve akabinde yeni bir Türk devletinin kurulmasının verdiği heyecanla edebiyatımızda köklü değişimler yaşanmış ve ortalama 60 senelik yeni bir edebiyat anlayışı çizgisinde birikim yaşayan edebiyatımız cumhuriyetle beraber yeni bir kimlik kazanmıştır.

Ulusal olma teriminin önemini fark eden sanatçılarımızla memleketçi bir edebiyat artık tam anlamıyla oluşmuştur. Konuşma ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmış, sanat cemiyet içindir anlayışı ortaya konmuş, hece ölçüsü şiirlerde tercih edilmeye başlanmıştır. Okur-yazar sayısındaki ciddi artış, ülkenin bir oldukca kurumunun uygar bir görünüme yetişmesi, iletişimin daha yaygınlaşması sonrasında kısa dönemler içinde değişik edebiyat anlayışları da ortaya çıkmıştır.Genel olarak cumhuriyet edebiyatının özelliklerini aşağıdaki şeklinde sıralayabiliriz.

Cumhuriyet Edebiyatının Özellikleri

1. Dilde sadeleşme büyük bir seviyede sağlanmıştır. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Türkçedeki sadeleşme hareketinin başlangıcı 1911 senesinde Genç Kalemler dergisiyle beraber başlamış ve cumhuriyet süreci edebiyatında bu hareket başarıya ulaşmıştır. Türk Dil Kurumu da bu mevzuda mühim bir rol oynamıştır.

2. Bu zamanda halka yönelik eserler ortaya konulmuştur. Uzun bir süredir tartışılan toplumcu edebiyat, gözleme dayalı bir gerçeklik anlayışı sonrasında gerçekleştirilmiştir.

3. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü yerine tercih edilir hale gelmiştir.(Ahmet Haşim, Yahya Kemal şeklinde sanatçılar aruz veznini kullanmaya devam etmişlerdir.) Aruza karşı hece ölçüsünün egemenliğini duyuru etmesinde Beş Hececilerin büyük bir katkısı vardır. Sadece sonrasında özgür vezin tercih edilmiştir.

4. Bilhassa şiir, roman ve tiyatro türlerinde büyük bir gelişme görülmüştür.

5. Türk edebiyatının dünya edebiyatları arasındaki yeri hızla yükselmeye adım atmıştır.

6. Artık edebiyatta yalnız İstanbul değil Anadolu ve Anadolu halkı da mevzu olarak işlenmeye başlanmıştır.

7. Edebiyat anlayışı olarak birbirinden değişik yazınsal topluluklar ortaya çıkmıştır.

8. Birinci Dünya Savaşı ve akabinde Kurtuluş Mücadelesi Türk toplumunu derinden etkilediğinden bunun tesirleri edebiyata da aynı şekilde yansımıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen eserlerde Ulusal Mücadelemiz mevzu olarak işlenmiştir.

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketçi edebiyat anlayışı hakim iken 1940’lı yıllardan sonrasında bireysel mevzulara yönelim adım atmıştır.

10. Halk edebiyatının nazım türleri şairler tarafınca tercih edilmiştir.

Cumhuriyet Edebiyatının Özellikleri Slayt İNDİR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir