Danişmendname – Danişmend Gazi Destanı

İslamiyet sonrasında oluşan bir Türk destanı olan Danişmendname, Türklerin Anadolu’yu fethini anlatır. 12. yüzyılda sözlü olarak anlatılmaya ve yayılmaya süregelen destanın yazıya geçirilmesi ise 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus direktifiyle gerçekleşmiştir. 

Yaratı daha sonraki dönemlerde 14. yüzyılda yeniden düzenlenerek daha anlaşılır bir Türkçe ile 17 bölüm halinde tekrardan yazılmıştır.

Danişmendname’de 11. yüzyılda yaşayan Melik Dânişmend Gazi’nin Anadolu’nun fetih edilmesi esnasında Bizanslılara karşı meydana getirilen savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar anlatılır. Bir halk destanı olarak vasıflandırılan Danişmend Gazi Destanı içindeki kişilerin ve mekanların gerçek olmasında dolayı bu destandan tarihçilerde yararlanmıştır.

Danişmendname’de anlatılan Danişmend Gazi, Battal Gazi’nin torunu olarak gösterilmiştir. Eserler arasındaki bu bağlantıdan dolayı bazı edebiyatçılar Danişmendname’yi Battalname‘nin devamı olarak kabul etmişlerdir.  

 Danişmendname’nin Özellikleri

1. 13. yüzyılda yazıya aktarılmıştır.

2. Danişmend Gazi’nin kahramanlıkları anlatılır.

3. Hristiyan ve Bizanslılarla meydana getirilen mücadeleler mevzu olarak işlenmiştir.

4. Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır.

5. Danişmendlilerin sınır bölgelerinde bilhassa de Tokat ilinde gerçekleşen savaşlar işlenmiştir.

6. Danişmendname’nin pek oldukça nüshası bulunmaktadır.

7. Danişmenname aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir