Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Ölçeği ve Yönergesi

Ulusal Eğitim Bakanlığı 28 Ekim 2016 tarihinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde mühim değişimler yapmış oldu. Bu değişimler, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini yakından ilgilendirmektedir. Bundan dolayı yönetmeliklerde değişen bir maddeyle “Dil ve Ifade” derslerinde uygulama imtihanı getirildi.

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği 16. maddeye eklenen değişim şu şekilde:

“h) Dil ve ifade ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri mevzuyla ilgili kafa karışıklığı yaşarken MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi bir yazı gönderdi okullara ve mevzuya açıklık getirdi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün uygulama sınavıyla ilgili açıklaması:

“İlgi (b) Kurul Kararlan gereği, ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan “Dil ve Ifade” dersi ile “Türk Edebiyatı ” dersi birleştirilerek “Türk Dili ve Edebiyatı ” dersi olarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıflardan adım atmak suretiyle kademeli olarak okutulmaya başlanmıştır.
Bundan dolayı, ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 45/1 -(h) maddesinin “Dil ve Ifade” ile ilgi (b) Kurul Kararlarıyla uygulamaya konulmuş olan “Türk Dili ve Edebiyatı” dersini kapsayacağından bu ders için de yazılı ve uygulamalı olmak suretiyle minimum iki imtihan yapılması esastır.
Aynca, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ”… minimum iki yazılı imtihan…” ifadesinden, programın özelliğine gore yazılı ve uygulamalı dersler için yazılı ve uygulamalı olmak suretiyle minimum iki sınavın yapılması gerektiği anlaşılmalıdır.
Sınavların iyi mi yapılacağı ve talebe başarısının iyi mi ölçüleceğine ilişkin hususlar ise “Zümre öğretmenler Kurulu “nda belirlenerek karar altına alınacaktır.” 

Bu yazıyla beraber şu noktalar kesinleşmiştir:
a. 9. derslik Türk Dili ve Edebiyatı ve 10, 11 ve 12. derslik Dil ve Ifade derslerinde uygulamalı imtihan yapılacak.
b. Uygulamalı ya da yazılı imtihan sayısı minimum iki olacak. (Buradan toplamda 2 manası çıkmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı uygulama imtihanı da bu kapsamdadır.)

Dil ve Ifade Uygulama Imtihanı Hakkında

Dil ve Ifade derslerinde yapılacak uygulama imtihanı “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı yapılacak olan dil ve ifade uygulama imtihanı bu 4 beceriyi de kapsaması gerekmektedir. Ölçülmesi istenen dört beceriyle ilgili şu şekilde uygulama imtihanı yapılabilir:

1.Dinleme

Öğrencilere bir metin dinletilerek verilen metin ile ilgili aşağıdaki ölçütleri vermesi istenir. Burada kolay olanı daha evvelinde hazırlanmış ses kaydı şeklindeki metni öğrencilere dinletmek ya da öğretmenin belirlediği bir metni okumasıdır.
Ölçütler Puanlama 1 2 3 4 5
Dinlediği metnin temasını belirler.
Metinde geçen yer,süre,şahıs unsurlarını açıklar.
Metni  yorumlar ve özetlemek gerekirse özetler.
Metnin türünü belirler.
Metindeki ifade türlerini belirtir.

2.Konuşma

Öğrencilerin konuşma ile ilgili becerilerini ölçerken öğrenciye birkaç dakika verilerek bir metin okuması istenir ve devamında o metinle ilgili düşüncelerini aktarması istenir. Ya da öğrenciye sorular sorarak konuşmasıyla ilgili beceriler ölçülür.

Ölçütler Puanlama 1 2 3 4 5
İstanbul Türkçesi konuşma,ağız özelliklerini resmi konuşmada terk etme.
Söyleniş ve vurgulamalara uyma.
Aynı ses tonunda konuşmama, ses tonunu ayarlayabilme.
Jest ve mimiklerden yaralanma.
Konuşmasını güncel örneklerle,alıntılarla  ve etkisi altına alan örneklerle süsleyebilme. (Mevzuya Egemenlik)

3.Okuma

Öğrencilere sınıfın sayısına gore ayarlanabilecek uzunlukta metinler okutularak okuma becerisi ölçülür. Okuma becerisi öğrenciye şiir okutularak da yapılabilir.

Ölçütler Puanlama 1 2 3 4 5
OKUMA AKICILIĞI – OKUMA HIZI
SESLERİN TELAFFUZU ( DİKSİYON )
VURGU VE TONLAMA
ANLAŞILIRLIK
DURAKLAMA

4.Yazma

Burada öğrencilere ortak bir mevzu verilerek ilgili mevzularda kompozisyon yazması istenir. Öğrenciden kompozisyon yazmasını istemenin yanı sıra; mektup, dilekçe yazması ve verilen bir metinle ilgili özet çıkarması da istenebilir.

Ölçütler Puanlama 1 2 3 4 5
Mevzu dışına çıkmama,metni sınırlayabilme.
Kâğıt düzeni
Yazı planı( giriş, gelişme, netice)
Yazım kurallarına uyma
Noktalama işaretlerine uyma

Dil ve Ifade Uygulama Imtihan Ölçeği

Dil ve Ifade dersi uygulama imtihanı puanlama ölçeğini aşağıdan indirebilirsiniz:

Dil ve Ifade Uygulama Imtihanı Ölçeği İNDİR

Ek olarak Bkz >

Uygulama Imtihanı Konuşma Mevzuları

☞  Uygulama Imtihanı Dinleme Metin Örnekleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir