Dömeke Meydan Savaşı

1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını elde eden Yunanistan Megali İdea amacını hayata geçirmek için Etnikieterya Cemiyeti’ni kurmuştu. Bu cemiyetin kışkırtmaları sonucunda 1896’da Girit’te isyan çıktı.

Müslüman Türklere uygulanan zulüm karşısında Osmanlı Devleti’nde büyük tepki uyandı.

İsyan esnasında Yunanistan Girit’e asker çıkardı. Bu durum Osmanlı – Yunan Savaşı’nın çıkmasına niçin oldu.Yunan Ordusu Dömeke Meydan Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğratıldı (1897).

Türk ordusuna Atina yolunun açılması Rusya ve Avrupa devletlerini telaşlandırdı. Bu devletlerin girişimiyle İstanbul’da bir konuşma toplandı. Bu konuşma sonucunda taraflar savaştan önceki sınırlarına çekildi ve Girit’e özerklik tanındı.

Başına da Yunanlı vali atandı. Yunanistan savaşla ele geçiremediği Girit’i II. Meşrutiyet’in ilanından sonrasında Osmanlı Devleti’nde yaşanmış olan karışıklıklar esnasında topraklarına kattı (1908).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir