Dram Nedir?

Yaşamı tam da olduğu şeklinde acıklı, komik, güzel, çirkin yönleriyle bir tüm halinde sahnede göstermeyi amaçlayan tiyatro türüne “Dram” denir. Dram, yaşamın gülünç ve ağlatısal vakalarını bir arada gösterirken öteki tiyatro türlerindeki kuralları da yıkar.

Dram Nedir?

Dram” sözcüğü köken olarak Yunancadır ve “hareket” anlamına gelmektedir. Hemen sonra bu kelimeye “rol yapmak, temsil etmek” şeklinde anlamlar yüklenmiştir. Temsil etmek şeklinde bir anlam taşıyan dram, sahnede canlandırılan oyunu karşılayacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda da bilhassa trajedinin keskin kurallarını yıkmak ve tiyatroya gerçeklik kazandırmak için oluşturulan tiyatro türüne dram denilmiştir.

Dram Özellikleri

→ Yaşamı hem acıklı hem de komik yönleriyle bir tüm şeklinde sahneye yansıtır. Bu bakımdan trajedi ve komedinin bir karışımıdır.

→ Gerçekçilik ön plandadır, sahnede yaşanmış ya da yaşanması olası vakalar canlandırılır.

→ Vakalar çoğunlukla günlük yaşamdan seçilir fakat zamanı mevzular da işlenebilir.

→ Üç birlik kuralına uyulma zorunluluğu kaldırılmıştır. Öteki tiyatro türlerinden ayrılan en belirgin fark da budur.

→ Oyun kahramanları toplumun her kesiminden seçilebilir.

→ Kahramanlar temsil ettikleri çevrenin diliyle konuşur.

→ Her türlü vaka sahnede gösterilir, çirkin görüntülerden kaçınılmaz.

→ Manzum ya da düzyazı olarak yazılabilir.

→ Perde sayısında bir sınırlama yoktur, perde sayısı yazarın tercihine bırakılır.

→ İlk örneklerini William Shakespeare vermiş sadece dramı bir tür haline getiren ise 19. yüzyılda Viktor Hugo olmuştur.

Dram Türünün Doğuşu ve Zamanı Gelişimi

Çağdaş tiyatronun doğuşuyla trajedi türü ortaya çıkmıştır ve trajedi yaşamın yalnız acıklı yönünü ele alır. Hemen sonra ise güldürü türü ortaya çıkmış ve trajediden değişik olarak yaşamın yalnız komik yönleri ele alınmıştır. Oysa yaşam yalnız acıklı ya da komik olmaktan ziyade bu ikisinin iç içe olduğu bir bütündür. Bu yüzden 17. yüzyıldan itibaren bu duruma itiraz edilmiş ve sanatçılar klasik tiyatronun kurallarını yıkarak yaşamın hem acıklı hem de komik yanlarını tiyatroda göstermeye adım atmıştır.

İngiliz William Shakespeare, tiyatrolarında yaşamın hem acıklı hem de komik yanlarını bir araya getirerek bu türün yolunu açmıştır. 19.yüzyıla gelindiğinde Fransa’da artık dram ayrı bir tür olarak kabul görmeye adım atmıştır.

Dram Yazarları

William Shakespeare (İngiltere)

Friedrich Schiller (Almanya) 

Goethe (Almanya)

Viktor Hugo (Fransa)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Tiyatro Nedir?
Trajedi
Güldürü

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir