Dünya’nın Yuvarlak Olduğunun Bilimsel Olarak İspat Edilmesi

Dünya’nın şekli ile ilgili tartışmalar İlk Çağlara kadar uzanır. İnsanların bir çok Dünya’nın düz olduğu fikrinde iken bazı bilim adamları dünyanın yuvarlak bulunduğunu kanıtlama etmeye çalışmıştır.

Tales (Tales) (MÖ 624-548) Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan malum ilk kişidir. Ona gore Dünya’daki karalar okyanusların üstünde yüzen bir diske benzemektedir.

Pisagor (Temsilî)

MÖ 590’da Pisagor (Pisagor) Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiştir. Pisagor hem de ilk kez Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü fikrini ortaya atmıştır. Hatta yapmış olduğu matematiksel hesaplamalarla Güneş ve Ay ışığının düşüş açılarına gore Dünya’nın çevresini hesaplamayı denemiştir.

MÖ 384–322 yılları aralığında yaşamış olan Aristo (Aristo) Ay tutulması esnasında Dünya’nın Ay’ın üstüne düşen gölgesinin yuvarlak bulunduğunu görerek aynı düşünceyi savunmuştur.

Biruni (978-1048) Dünya’nın yuvarlak bulunduğunu ve döndüğünü savunmuştur. Kendisine “Dünya dönüyorsa niçin ağaçlar taşlar vb. yerlerinden fırlamıyor?” diye soranlara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektedir.” yanıtını vermiştir. Bu fikriyle yer çekim kuvvetini Newton’dan asırlarca ilkin ortaya koymuştur.

Galileo (Temsilî)

1564–1642 yılları aralığında yaşamış İtalyan gök bilimci Galileo (Galileo) teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. İncelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlaklığını ortaya koymuştur. Sadece 1633’te bu düşüncesi sebebiyle Engizisyon Mahkemesinde yargılanmıştır. Davada “Ben inkâr etsem de Dünya dönüyor.” demesine karşın bu fikrinden caymak zorunda kalmış ve ömrünün geri kalanını ev hapsinde geçirmiştir.

Macellan (Temsilî)

Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair yukarıda ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan ise Portekizli denizci Macellan (Macellan) olmuştur. Hep batıya doğru giderek Hindistan’a ulaşabileceğine inanan Macellan ABD’nın en güneyinden geçip Filipinler’e ulaşmıştır. Burada yerliler ile meydana getirilen bir harpte ölen Macellan’ın yerine geçen yardımcısı Del Kano (Del Kano) yolculuğu tamamlayarak İspanya’ya ulaşmayı başarmıştır. Böylece Dünya’nın çevresini ilk kez dolaşarak yuvarlak bulunduğunu kanıtlama etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir