Düşünce Eş Anlamlısı Nedir? (Düşüncenin Eş Anlamlısı)

Anlamları birbirinin aynısı olan fakat yazılışları ve okunuşları oldukça değişik olsan sözcüklere anlamdaş (eş anlamlı) kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler hem dilimizi doğru konuşabilmek hem de kendimizi en doğru ifade edebilmek için mühim unsurlardan birisidir. Bu yüzden öğrencilerimizin gelişim dönemlerine denk gelen sınıflarda bu kazanımlar oldukça ehemmiyet arz eder. Öğrencilerimiz en fazlaca aramış olduğu başlıklardan biri de “Fikir eş anlamlısı nedir?” sorusu gelmektedir. Bu yazımızda hem bu probleminin yanıtını bulacak hem de detaylı bilgi-örneklerle mevzuya daha derinden bakabileceksiniz.

Fikir kelimesinin eş anlamlısı ⇒ Düşünce, ide, idea, mütalaa.

NOT ⇒ Fikir sözcüğünün Türk Dil Kurumuna ilişik sözlükte anlamı “Uzay ve dönemin ötesinde, öznenin haricinde, kendiliğinden mevcud, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen aslolan gerçeklik” şeklinde ifade bulmuştur. “Fikir” kelimesi Türkçe kökenli olsa da “Düşünce” kelimesi Arapçaya aittir ve oradan dilimize geçirme edilmiştir. Bu durum aynı anlama gelen fakat yazılışları değişik olan birden fazla sözcüğün varlığını ortaya çıkarmıştır.

NOT 2 ⇒ Yukarıda yer edinen eş anlamlı kelimelerin yazılışları oldukça değişik olsa da anlamları aynı olduğunda cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu durum herhangi bir ifade bozukluğuna yol açmayacaktır. Bu maddede ifade ettiğimiz durumu aşağıdaki örnekler üstünden daha net bir halde görebilirsiniz.

Fikir Eş Anlamlısı Örnekleri

Mustafa Kemal Atatürk yaptıklarının yanında gerçek bir fikir adamıydı.
Mustafa Kemal Atatürk yaptıklarının yanında gerçek bir düşünce adamıydı.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için oturmuş yeni fikirler üretmeye çalışıyorduk.
Bu sorunların üstesinden gelebilmek için oturmuş yeni düşünceler üretmeye çalışıyorduk.

Bir karara varmadan ilkin uzun bir düşünme aşamasından geçiyordu.
Bir karara varmadan ilkin uzun bir mütalaa aşamasından geçiyordu.

Bu şarkı hakkında pek pozitif düşüncelere haiz değildik.
Bu şarkı hakkında pek pozitif fikirlere haiz değildik.

Eş anlamlı sözcükler hakkında daha çok bilgiye ve anlamdaş (eş anlamlı) kelimelerin tam listesine ulaşmak için “Eş Anlamlı Kelimeler” başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir