Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifil Biyografisi

Ebubekir Sifil, Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Ebubekir Sifil, 25 Aralık 1960 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Sarıkamış’ta, Lise’yi Kars İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1978 senesinde Erzurum Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü’ne (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) girdi. 1980 senesinde bu okuldan ayrıldı ve aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Basın Gösterim Yüksekokulu’na (şimdiki adıyla İletişim Fakültesi) girdi. 1984-85 öğretim senesinde bu okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Kısmı’nden mezun oldu.

Ebubekir Sifil, 1986 yılına kadar özgür çalıştı. Ayrıca kısa bir süre bir hususi şirkette Arapça mütercimlik yapmış oldu. Aralık-1986 – Nisan-1987 tarihlerini kapsayan askerlik dönüşü bir süre gene özgür çalıştıktan sonrasında 1989 yılından 1993 yılı sonuna kadar Türkiye Diyanet Vakfı’nda gösterim editörlüğü yapmış oldu.

Ebubekir Sifil, 1993-1996 yılları arası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ve 1998-1999 yılları arası Eskişehir’de Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı; her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Hadis Bilim Dalı’nda yapmış olduğu Yüksek Lisansını 1996 senesinde, Doktorasını ise 2006 senesinde tamamladı.

Yazmış olduğu “Çağıl İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3” adlı kitaplarında Serinin I. Kitabı Yaşar Nuri Öztürk‘e yanıt mahiyetindedir. Öteki II – III.’üncü kitabı ise Fazl’ur Rahman‘ın eserlerinin eleştirisidir.

1999-2000 yılları arası Yeni Ileti gazetesinde günlük yazılar yazdı. 2000 yılından beri günlük yazılarını Millî Gazete’de devam ettirmektedir.

1980 yılından 1993 yılına kadar yazdığı şiirler Mavera, Dergâh, Yedi İklim, İslâmî Edebiyat, Kayıtlar, Güneysu dergilerinde yayımlandı.

Ebubekir Sifil, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ebubekir Sifil, Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe günü Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Habertürk TV’de Veyis Ateş‘in konuğu oldu.

Kitapları :
1989 – İhtilaftan Rahmete fıkhî ihtilafların hakikati (Arapçadan tercüme)
1997 – Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar adıyla (Arapçadan tercüme)
1997 – Çağıl İslam düşüncesinin tenkidi
1998 – Çağıl İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3
1999 – Uygar Dünyada İslami Duruş
2010 – Sözü Müstakim Kılmak
2011 – İslam ve Çağıl Çağ (3 Cilt)
2012 – Bu şekilde Seslendiler Tanrı Rasulu ve Hulefa-i Raşidin’den Hitabeler
2012 – İstikamet Yazıları (2 Cilt)
2013 – Uygar Dünyada İslami Duruş
2013 – Hz Ömer ve Nebevî Sünnet
2013 – İdrak ve Onaylama
2013 – Mezhep meselesi ve fikhî ihtilaflar
2013 – Çağıl İslam Düşüncesinin Tenkidi – 1
2014 – İhyâ ve İnşâ
2014 – İslamî Bilincinin İhyası
2014 – Makâlâtu’l-Kevserî: Kevserî Külliyatı (Arapçadan tercüme)
2014 – Çağıl Fetvalar Uygar Hurafeler
2015 – Ehl-i Sünnet Akâidi: Muhtasar Tahâvi Akidesi Şerhi
2015 – Hikemiyât: Kalb-i Selim İçin
2015 – Müslümanca Bir Yaşam İçin
2015 – Sözü Müstakim Kılmak 2
2015 – Sana Din’den Merak ederler -1
2015 – Sana Din’den Merak ederler -2

1989 yılından itibaren Girişim, Kitap Dergisi, İlim ve Sanat, Informasyon ve Hikmet, İslamî Araştırmalar, İslami Edebiyat, Beyan, Altınoluk, Semerkand benzer biçimde dergilerde yazıları yayımlandı. Halen Semerkand dergisinde her ay tertipli olarak yazmaktadır.

Çağıl İslam Düşüncesinin Tenkidi adıyla başlatmış olduğu bir seri çalışmanın ilk ürünü (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk‘ün görüşlerinin ele alındığı cilt) Mayıs 1997 tarihinde (4. baskı Nisan 1999), Fazlur Rahman‘ın görüşlerinin ele alındığı cildin 1. kısmı Ocak 1998 tarihinde (2. baskı Ocak 1999) ve 2. kısmı Aralık 1999 tarihinde Kayıhan Yayınevi tarafınca neşredildi. (Bu dizinin ilerleyen ciltlerinde Prof. Dr. Süleyman Ateş, Prof. Dr. Hüseyin ATAY, Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU benzer biçimde ilim adamlarının görüş ve yaklaşımları işlenecektir.)

Yukarıda adı zikredilen dergilerde yayımlanmış bulunan yazılarının bir kısmı ile neşredilmemiş bazı yazıları Çağdas Dünyada İslamî Duruş adlı kitapta (Rıhle Yayınları-1999) bir araya getirildi.- Çağıl Fetvalar Uygar Hurafeler adıyla Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk‘ün görüşlerinin eleştirisine tahsis etmiş olduğu bir seri çalışmanın ilk ürünü Alperen yayınları içinde (Aralık-2001) yayımlandı.

Arapça’dan yapmış olduğu bir tercüme Risale Yayınları içinde İhtilaftan Rahmete adıyla 1989 senesinde neşredildi. 1997 senesinde bu çalışmanın ikinci baskısı (Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar adıyla) yapılmış oldu. Arapça’dan çevirilmiş olduğu Makâlâtu’l-Kevserî adlı eseri 2014 senesinde gösterildi.

Halen Hanefî mezhebinin fıkhî konulardaki hadis delillerini zikreden ve öteki mezheplerin delilleriyle karşılaştırmalar meydana getiren en hacimli yapıt olarak malum 22 ciltlik İ’lâu’s-Sünen’in çevirisi üstünde iş yapmaktadır. Şu ana kadar bu eserin 7 cildinin tercümesi bitirilmiş ve yayıma hazır hale getirilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafınca neşredilmekte olan İslam Ansiklopedisi’ne madde telif etmektedir. Telif etmiş olduğu maddeler (ki şu anda 15’i geçmiş bulunmaktadır), adı geçen ansiklopedinin XIV. cildinden itibaren neşredilmeye adım atmıştır.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir