Ebu’l-Kasım

Ebu’l-Kasım Biyografisi

Anadolu Selçuklu Devleti sultanı ikincisidir.

Ebu’l-Kasım, Anadolu Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik valisidir. Hanedanın kurucusu ve ilk sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın 1086 senesinde ölümünden sonraki Fetret döneminde 6 senelik bir süre Anadolu Selçuklu Devleti‘ni yönetti.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1084 yılı Aralık ayı içinde Antakya’yı fethetmek için yola çıkarken İznik ve civarını Ebu’l-Kasım adındaki bir Türk beyine bırakmıştı. Ülkenin öteki bölgelerinin idaresi de çeşitli Türk kumandanlarına tevdi edilmişti.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1086 senesinde Antakya civarlarında Suriye Selçuklu Devleti Sultanı Tutuş’la yapmış olduğu harpte yenilerek ölünce, Süleyman Şah’ın iki oğlu I. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah‘ın İsfahan’daki sarayına tutsak olarak gönderildi.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ölüm haberi onun çeşitli bölgelere belirleme etmiş olduğu Türk beylerinin bağımsız hareket etmelerine sebep oldu. Bunlardan hükümet merkezi İznik’i elinde bulundurduğu için en nüfuzlusu olan Ebu’l-Kasım asla tereddüt etmeden, kendisini sultan ilân etmiş olduğu şeklinde kardeşi Ebu’l-Gazi’yi de Kayseri ve civarına Emîr belirleme etti. Becerikli ve oldukça ihtiraslı bir kimse olan Ebu’l-Kasım bundan sonrasında Marmara sahillerine akınlar yaparak tüm bölgeyi yağmalamaya başladı. Bunun üstüne imparator Alexios, Türk akıncılarını sahilden geri sürdü ve Ebu’l-Kasım’ı sulh istemeğe zorunlu etti. Sadece Ebu’l-Kasım sulh müzakerelerini sürekli olarak uzattığından, imparator nihayet İznik üstüne bir kuvvet sevk etmeye zorunlu kaldı. 1090 yılı ortalarında Bizans kuvvetlerine yenik olan Ebu’l-Kasım hemen sonra İznik’e çekildi.

Anadolu’yu kendisine bağlamayı uman Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah, Urfa emiri Bozan’ı Ebu’l-Kasım’ın üstüne yolladı. Komut Bozan İznik’i kuşattıysa da alamadı. Sadece Büyük Selçuklu Devleti’yle savaşmayı göze alamayan Ebu’l-Kasım kardeşini İznik’te bırakarak Melikşah‘la anlaşmak suretiyle İsfahan’a hareket etti. Melikşah Ebu’l-Kasım’la anlaşmayı kabul etmedi. Ebu’l-Kasım İznik’e geri dönerken 1092 yılının Eylül-Ekim ayında yolda yakalanarak kendi yayının kirişi ile boğdurulmuştur.

Ebu’l-Kasım’ın ölümünden sonrasında kardeşi Ebu’l-Gazi kısa bir süre daha İznik’i elinde tutmaya devam etti. 19 Kasım 1092 tarihinde de Melikşah da ölünce Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın iki oğlu I. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İsfahan’da özgür bırakıldılar.

Ebu’l-Gazi 1092 yılı sonlarında İznik’e ulaşan I. Kılıç Arslan‘a asla direnmeden yönetimi devretti.
Kaynak:Yaşam öyküsü.info

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir