Eğitim Nedir?

Biz insanoğlu olarak, öteki varlıklar ile kendimizi toplumsal bir varlık olmak ile ayırıyoruz. İnsanlar, doğuştan getirmiş olduğu insan olmanın verdiği özelliklerin haricinde davranışları ile mensup olduğu toplumun kültürünü etken olarak yaşayarak doğum sonrasında öğrenir ve sosyalleşir.

İnsanın sosyalleşme faaliyeti, formal ve informal yollarla olmaktadır ki bu yollara detaylı bir halde ilerideki yazılarımda değineceğim. Bireyler bu süreçte bazı informasyon, beceri ve tutumlar kazanırken bu kazanma işlemine ise eğitim denir. Eğitim sürecinde, eğitim verilen ferdin davranışlarında değişim olması mutlak bir beklentidir. Eğitim, insan var olduğundan beri olan bir sistem olmasına karşın eğitim kelimesi 1940’lı yıllarda dilimize yerleşmiş olup daha önceleri eğitim yerine daha kaba bir sözcük olan terbiye kelimesi kullanılmaktaydı.

Bununla birlikte eğitim, gene insanoğlunun varlığının en başından beri üstünde en fazlaca felsefe meydana getirilen konulardan biri olmuştur. Felsefecilerin yanı sıra bilim adamları ve din adamları da bu mevzu üstünde düşünüp kendilerine nazaran geliştirdikleri birçok eğitim sistemi ve tanımını ortaya çıkarmışlardır.

Bunların birkaçını sizlerle paylaşmam gerekirse;

  • Eğitim, bireyde kendi yaşantıları kanalıyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.
  • Eğitim, insanları belli amaçlara nazaran yetiştirme sürecidir.

şeklinde bir fazlaca tanımla karşılaşırız. 

Eğitim terimi, eğitim veren birçok eğitimci tarafınca değişik olarak tanımlansa da eğitim alanında en fazla kullanılan tarif Prof. Dr. Selahattin Ertürk’ün araştırmaları sonucu bilim evveliyatına önerilmiş olduğu tarif olmuştur. O tarif ise şöyledir;

Eğitim, ferdin davranışlarında kendi yaşantısı kanalıyla ve isteyerek değişme sürecidir. Bu tanımdan çıkarabileceğimiz en somut informasyon ise eğitimin bir süreç olduğudur.

Eğitim, ferdin doğumundan başlayıp yalnız okulla sınırı olan kalmayarak yaşamı süresince devam eder. Eğitimin kültürle yakın bir ilişkisi olmakla birlikte kültürleme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Kültürlemenin amaçlı olarak meydana getirilen kısmı ise net olarak eğitimdir. Bu yüzden eğitime kasıtlı kültürleme süreci de denmektedir. Bireyler, çevre ile girdikleri kültürel etkileşim sonrasında gerçekleştirdikleri öğrenmelerin hepsi eğitim teriminin içinde yer almakla beraber bu davranışlar ve meydana gelen öğrenmeler ferdin bilincinde olarak kasıtlı olarak gerçekleşmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir