Emir Caca Bey Kimdir?

Bahaeddin Caca oğlu Nureddin Cibril’in Ceceli adıyla tanınan ve İlhanlı soyuna mensup olduğu kabul edilen bir aşiret beyinin oğlu olarak 1240 senesinde doğduğu sanılmaktadır.

Pervâne Muîneddin Süleyman’ın politika sahnesinde ön plana çıkmasından ilkin Caca Bey hakkında sıhhatli bir bilgiye rastlanmamaktadır. Kırşehir emiri olmadan ilkin Eskişehir yöresinde aynı vazifede olduğu sanılmaktadır. 1261 senesinde uç bölgelerinde başlamış olan karışıklıklar Anadolu’nun çeşitli yerlerinde isyanların çıkmasına niçin olmuştur. Bu isyanlardan biri de Aksaray civarında Buyruk-i Ahur Esedi tarafınca çıkarılmıştır. Salime kalesine kapanıp 6 ay süresince asiliğini sürdüren bu kişiyi ortadan kaldıran Buyruk Caca Bey, bu vaka sonrasında Muîneddin Pervânenin dikkatini celbetmeyi başarmıştır. Buyruk Caca Bey bu vakadan ortalama bir yıl sonrasında 1262 de hamisi olan Muîneddin Pervânenin de tesiri ile Kırşehir emirliğine atanmıştır.

Anadolu’nun buhranlı günlerinde yaşamış olan Caca Bey’in maceralı bir yaşam yaşadığını söylemek mümkündür. Zira kendisi kaynaklarda her ne kadar Kırşehir emiri olarak anılsa da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşanmış olan pek oldukca siyasal ve askeri vakaya iştirak etmesi onun etkin bir politika adamı olmasını elde etmiştir.

Caca Bey Medresesi

Caca Bey, Muîneddin Pervâne benzer biçimde din adamlarını dost edinerek onları hoşnut edecek icraatlarda bulunmuş ek olarak ilim adamlarına da haiz çıkıp onlara imkânlar sunmaya çalışmıştır. Caca Bey’in bu mevzuya emsal teşkil edecek en güzel icraatlarından biri de asla şüphesiz kendi adıyla anılan medreseyi yaptırmış olmasıdır. Kırşehir il merkezinde bulunan bu başyapıt bugün bile haşmetli yapısı ile ayaktadır. Günümüz şartlarında bile büyük maddi kaynaklar gerektiren bu medresenin inşası yanında, vakıfnamesinde de yazılı olmasına rağmen, işleyişi için büyük miktarlarda paraların ayrılması onun dindar, bilimsel faaliyetlere ehemmiyet veren bir hayırsever devlet adamı bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir