En Güzel Dualar – Dini Sözler

En Güzel Dualar 

 

Tanrı’ım! Gidip ebedî yaşayacağım ahiret yaşamını benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle kayra eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. (Müslim, Duâ, 71)

 

Tanrı’ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. (İbn Hibban, Ed’iye, 934)

 

Tanrı’ım! Cehenneme götürmüş olan fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

 

Tanrı’ım! Fena ahlaktan, nefsanî arzulardan, fena işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. (İbn Hibban, Ed’iye, 960)

 

Tanrı’ım! Beni iyilik yaptıkları süre luk duyan, fenalık yaptıkları süre da bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mâce, Edeb, 57)

 

Tanrı’ım! Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

 

Tanrı’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce yakarma etmekte bizlere yardım et. (İbn Hanbel, II, 299)

Tanrı’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 64)

Tanrı’ım! Nimetlerinin yok olmasından, sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. (Müslim, Rikâk, 96)

Tanrı’ım! Bana doğru olanı esin et ve beni nefsimin şerlerinden koru. (Tirmizî, Deavât, 70)

Tanrı’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler isterim. (Tanrı’ım!) Duamı kabul eyle. (Başat, Deavât, 1911)

Tanrı’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve fena ahlaktan sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Tanrı’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı isterim. (Başat, Deavât, 1925)

Tanrı’ım! Harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla (varlıklı kılarak) senden başkasına muhtaç etme. (Tirmizî, Deavât, 110)

Tanrı’ım! Senden muntazam bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rüsva olmadan sana dönebilmeyi isterim. (İbn Ebu Şeybe, Duâ, 29134)

Tanrı’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin görmüş olduğu şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini isterim. (Malik, Yakarma, 508)

Tanrı’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al! (Buharî, Merdâ, 19)

Tanrı’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de, hemen hemen yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım! (Müslim, Zikir, 65)

Tanrı’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın şeklinde ahlakımı da güzelleştir. (İbn Hanbel, I, 403)

Tanrı’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana yarar verecek bilimsel bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hâl suretiyle Tanrı’a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Tanrı’a sığınırım. (Tirmizî, Deavât, 130)

Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Tanrı’a hamdolsun. (Tirmizî, Deavât, 56)

Tanrı’ım! Kullarını mahşerde topladığın yada mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru. (Tirmizî, Deavât, 18)

Tanrı’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizî, Deavât, 124)

Tanrı’ım! Şüphesiz ben nefsime fazlaca zulmettim, günahlarımı bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana acıma et, bu sebeple bağışlaması ve rahmeti fazlaca olan yalnız sensin. (Buhari, Ezan, 149)

Tanrı’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir terbiye isterim. (Başat, Deavât, 1872)

Tanrı’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Tanrı’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Tanrı’ım, nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi (sahibi) ve mevlası (efendisi) sensin. (Müslim, Zikir, Yakarma, Tevbe ve İstiğfar, 73)

Tanrı’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dâhil eyle. (Başat, Deavât, 1868)

Peygamberimizin Dilinden En Güzel Dualar

Tanrı’ım! Ciddi ve latife yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Tüm bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. (Müslim, Zikir, 70)

Tanrı’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Gene senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

Tanrı’ım! Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana yarar verecek kimsenin sevgisini verir. (Tirmizî, Deavât, 73)

Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. O şekilde bir şifa ver ki ardında asla hastalık izi bırakmasın. (Müslim, Slm, 47)

Tanrı’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda yararlı eyle, bana yarar verecek şeyleri öğret; beni, bana yarar verecek ilim ile nasiplendir. (Başat, Deavât, 1879-I)

Ey Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Tanrı’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl! (Buharî, Cihâd, 112)

Tanrı’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri fazlaca kabul edensin, fazlaca merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bizlere nimetlerin devamını kayra eyle. (Başat, Temin, 977)

Tanrı’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana itimat ver. Tanrı’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. (Başat, Deavât, 1902, I)

Tanrı’ım! Bana verdiğin rızık mevzusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı verimli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana kayra eyle. (Başat, Deavât, 1878)

Günümüz hayırlı ve verimli olsun. Tanrı’ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu, geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için verimli eyle. (İbn Ebu Şeybe, Yakarma, 42)

Tanrı’ım! Dinim, dünyam, akrabalarım ve malım hakkında af ve afiyet isterim. (Başat, Deavât, 1902)

En Güzel Dini Sözler ve En Güzel Dualar

Tanrı’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. (Müslim, Duâ, 71)

Tanrı’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bol miktarda kayra eyle. (Başat, Deavât, 1868)

Tanrı’ım! Sen yardım istenilensin, dualar sadece sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet sadece Tanrı ile beraber vardır. (Tirmizî, Deavât, 94)

Tanrı’ım! Açlıktan sana sığınırım. Bu sebeple açlık ne fena bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Bu sebeple hainlik ne fena bir sırdaştır. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Tanrı’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana acıma et. (Müslim, Zikir ve Yakarma, 35)

(Tanrı’ım) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Fena ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka fena ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. (Müslim, Müsafirîn, 201)

Tanrı’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sığınırım, ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 37)

 

 

Yakarma, kulun Mevla’sıyla iletişimidir. Allâh-ü Teâlâ, Peygamber Efendimiz’e sallallahü aleyhi ve sellem hitaben: “Kullarım sana beni sormuş olacaktır olurlarsa bilsinler ki ben, şüphesiz onlara fazlaca yakınım. Bana yakarma edenin duasına karşılık veririm. (Bakara 2 / 186) buyurmuştur. Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de: “Yakarma, ibadetin ta kendisidir.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 23), “Kime yakarma kapıları açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmış anlamına gelir.” (Tirmizî, Deavât, 101) sözleriyle duanın önemini vurgulamıştır.

 

Tanrı’ım! Kıyamet gününde aden, korku gününde itimat isterim. Tanrı’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. (Başat, Deavât, 1868)

Tanrı’ım sen affedicisin, Kerîm’sin, affı seversin, beni affet. (Timizî, Deavât, 84)

Tanrı’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 4)

 

Tanrı’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Tanrı’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Tanrı’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. (Müslim, Duâ, 72)

Tanrı’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli isterim. Tanrı’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sempatik eyle. (Timizî, Deavât, 74)

 

Tanrı’ım! Bizi bağışla, bizlere acıma eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle. (İbn Ebu Şeybe, Yakarma, 135)

(Tanrı’ım!) Zenginlikle sınav edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle sınav edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 39)

Ey kalpleri çevirip çeviren (Tanrı’ım!) Benim kalbimi dinin suretiyle durağan(durgun) kıl. (Tirmizî, Deavât, 89)

Ey Tanrı’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimim tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

Tanrı’ım! Tüm işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bu tarz şeyleri benden daha iyi biliyorsun. (Buharî, Deavât, 60)

Tanrı’ım! Lütfundan bizlere rızık ver, bizi rızkından yoksun etme, bizlere verdiğin rızıkları bizim için verimli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebu Şeybe, Yakarma, 42)

Tanrı’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım, sana tüm övgüleri saysam gene de bitiremem. Sen kendini iyi mi övdüysen öylesin. (Müslim, Salât, 222)

Tanrı’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kulağımda nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur var eyle, benim nurumu artır. (Müslim, Müsafirîn, 181)

Tanrı’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelmiş olarak taşkınlığından sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 25)

Tanrı’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce tapınmak için bana yardım et. (Ebû Dâvûd, Tefrîu Ebvâbi’l-Vitr, 26)

Tanrı’ım! Helal olan nimetleriyle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı kayra eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. (Başat, Deavât, 1973)

 

Tanrı’ım! Bildiğin günahlarımı bağışlamanı isterim. Bildiğin her türlü hayırdan isterim. Bildiğin tüm şeylerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen gaybı / gizli saklı olan şeyleri en iyi bilensin. (Başat, Deavât, 1872)

Tanrı’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler şeklinde kalbimi hatalardan arındır. (Buhârî, Deavât, 39)

Tanrı’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, Salât, 216)

Tanrı’ım! Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem senden istediği hayırlı şeyleri ikimiz de senden istiyoruz. Gene Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem sana sığındığı şeylerden ikimiz de sana sığınıyoruz. (Tirmizî, Deavât, 94)

Tanrı’ım! Yolculuğun bitkinlik ve sıkıntılarından, yoldan fena bir halde dönmekten, iyi hallerden fena hallere düşmekten, mazlumun bedduâsından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım. (Müslim, Hac, 426)

 

 

Tanrı’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Tanrı’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü fena şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevla’sısın. (Müslim, Duâ, 73)

Tanrı’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline sadece sen ulaştırırsın. Beni fena işlerden ve fena ahlaktan muhafaza et. Bunlardan sadece sen koruyabilirsin. (Nesâî, İftitâh, 16)

Hadis-i Şeriflerde En Güzel Dualar

Tanrı’ım! Bizlere imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bizlere küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. (Başat, Deavât, 1868)

 

Yakarma, kulun Tanrı’tan bir şey dilemesi, O’nu desteğe çağırması ve cân-ı gönülden anması anlamına gelir.

Yakarma, insanoğlunun Tanrı’ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazimle O’nun lütuf ve ihsanını istemesidir. Fani ve aciz olan insanoğlunun, sonsuz kudret sahibi Yüce Mevla ile kurduğu iletişimin adıdır yakarma.

O halde her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten Rabbimize duayı dikkatsizlik etmeyelim ve Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem şu duasına hep beraber Âmin diyelim: “Tanrı’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, yarar vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 13)

İşte sizin için derlediğimiz Peygamber Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem dilinden kaynaklarıyla En Güzel Dualar…

En Güzel Dualar–O’nun (sav) Dilinden

Rabbim! Tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi durağan(durgun) kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Timizî, Deavât, 114)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir