Epik Şiir Nedir? Epik Şiir Örnekleri, Epik Şiir Özellikleri

Yiğitlik, kahramanlık, harp şeklinde mevzuları destansı özellikler içinde okuyucuya aktararak coşku uyandırmayı amaçlayan şiir çeşidine “Epik şiir” denir. Bu tür şiirlerin içinde muhteşem özellikler barınır. 

Eski Yunan edebiyatında bu tür şiirlere “Epos” adı verilirken “Epik” sözcüğünün kökeni o kelimeye dayanmaktadır. Hem de “Epope” olarak adlandırılan “Destan” türü de epik bir anlatımla oluşturulmuş türlerdendir.

Epik şiirlerin mevzusu tarihten ya da millet tarihinde iz bırakmış bir vakadan alınmaktadır. Halkın içinde sözlü olarak aktarılan bu şiirlere zaman içinde muhteşem özellikler de eklenmiş olur. Muhteşem nitelikler taşıması epik şiirin en belirgin özelliklerinden biridir. Sadece muhteşem özelliklerin barınması bu şiirlerin gerçeklikten uzak bulunduğunu göstermez.

Dünya edebiyatında epik şiirin en mühim temsilcisi Homeros’tur. Homeros’un yazmış olduğu destanlardaki epik şiirler hala tüm dünya tarafınca ilgiyle okunmaktadır. Türk edebiyatında da epik şiirlerin varlıklı bir varlığından bahsedilebilir. Tarihimizde fazlaca eskilere kadar giden destanlarımızda epik anlatımın özellikleri görülmektedir. Ek olarak Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı; Divan edebiyatında kaside şeklinde şiirler epik ifade tarzında oluşturulmuştur.

Epik Şiirin Özellikleri

  • Kahramanlık, harp ve yiğitlik şeklinde konulardan oluşmaktadır.
  • Epik şiirde amaç okuyucuda coşku uyandırabilmektir.
  • Muhteşem özellikleri vardır.
  • Konusunu tarihten ya da yaşanmış büyük bir harp, göç ve naturel afet şeklinde olaylardan almaktadır.
  • Destanlar da epik şiir türlerindendir.
  • Uzun bir halde yazılırlar.
  • Öyküleyici ifade tarzında oluşturulurlar.
  • Epik şiirin ilk örnekleri Homeros tarafınca ‘İlyada ve Odise” adlı destanda verilmiştir. 

Epik Şiir Örneği

Ateşi ve ihaneti gördük.

Düşman ordusu gene başladı yürümeğe. 
Akhisar, Karacabey, 
Bursa ve Bursa’nın doğusunda Aksu, 
                          çarpışarak çekildik… 
920’nin 
           29 Ağustos’u : 
                           Uşak düştü. 
Yaralı 
        ve dehşetli kızgın 
                      fakat toprağımızdan güvenli, 
                                         Dumlupınar sırtlarındayız. 
Nazilli düştü.

Ateşi ve ihaneti gördük. 
Dayandık 
            dayanmaktayız.

1920 Şubat, Nisan, Mayıs, 
Bolu, Düzce, Geyve, Adapazarı : 
İçimizde Hilâfet Ordusu, 
                        Anzavur isyanları. 
Ve aynı bayağı, 
3 Ekim Konya. 
Sabah. 
500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla Delibaş 
                                                      girdi şehre. 
Alaeddin tepesinde üç gün üç gece yargı sürdüler. 
Ve Manavgat istikametlerinde kaçıp 
                                   ölümlerine giderken 
terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler.

                    Nazım Hikmet RAN

Ek olarak Bkz -> ŞİİR TÜRLERİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir