Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler Listesi – Tablosu, Örnekler)

Yazılışları değişik olmasına karşın anlamları birebir aynı olan, aynı durumu ve terimi karşılayan, cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Mesela “Ad” ile “İsim” kelimelerinin yazılışları değişik olsa da anlamlarının aynı olmasına eş anlam denilmektedir.

 • Lügat
 • Örnekler
 • Eş Anlamlı Kelimeler Sıralaması

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir ifade bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar yetenekli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.

UYARI 2 ⇒ Cümle içinde sözcüklerden biri gerçek anlamının haricinde kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Dost söylediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı ifade bozukluğuna neden olur.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.

Yukarıdaki cümlelerde yer edinen eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından ifade bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler Sıralaması

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

A ⇐
Ab ⇔ Su
Abartı ⇔ Mübalağa
Abece ⇔ Alfabe
Abes ⇔ Gereksiz
Abide ⇔ Anıt
Kuşatım ⇔ Kuşatma
Acaip ⇔ Acayip

Acil ⇔ Acele
Çömez⇔ Amatör
Acil ⇔ İvedi
Aciz ⇔ Kuvvetsiz
Acıklı ⇔ Acıklı
Acıma ⇔ Acıma
Ad ⇔ İsim
Adale ⇔ Kas
Hakkaniyet ⇔ Hak
Adap ⇔ Töre
Aday ⇔ Namzet
Tane ⇔ Sayı
Âdet ⇔ Anane
Adi ⇔ Bayağı
Adıl ⇔ Zamir
Aferin ⇔ Bravo
Afet ⇔ Facia
Affetmek ⇔ Affetmek
Afiyet ⇔ Sıhhat
Ağ ⇔ File
Ağı ⇔ Zehir
Agresif ⇔ Saldırgan
Ah ⇔ Ah etme
Ahali ⇔ Halk
Uyum ⇔ Uyum
Aheste ⇔ Yavaş
Ahir ⇔ Sonrasında
Ahmak ⇔ Budala
Ahu ⇔ Ceylan
Ödenti ⇔ Aidat
Ilişkin ⇔ İlişik
Gizmen ⇔ Casus
Ak ⇔ Beyaz
Akide ⇔ İnanç
Akil ⇔ Akıllı
Akis ⇔ Yankı
Akit ⇔ Sözleşme
Akıbet ⇔ Netice
Akıl ⇔ Us
Akım ⇔ Cereyan
Akort ⇔ Seviye
Akşam ⇔ Gece
Aksi ⇔ Huysuz
Akva ⇔ Güçlü
Al ⇔ Kırmızı
Âlâ ⇔ İyi
Ilgi ⇔ İlgi
Alamet ⇔ Emare
Alçak ⇔ Adi
Alelacele ⇔ Çabucak
Açık ⇔ Açık
Alev ⇔ Alaz
Alfabe ⇔ Abece
Âlîm ⇔ Alim
Alıştırma ⇔ Egzersiz
Fakat ⇔ Fakat
Âmâ ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Amaç ⇔ Amaç
Amade ⇔ Hazır
Amatör ⇔ Çömez
Ambar ⇔ Depo
Amiyane ⇔ Bayağı
Ambulans ⇔ Cankurtaran
Amca ⇔ Emmi
Ampul ⇔ Lamba
An ⇔ Dakika
Ana ⇔ Anne
Anamal ⇔ Ana para
Töre ⇔ Anane
Düzensizlik ⇔ Kargaşa
Ani ⇔ Birden
Anımsamak ⇔ Anımsamak

Anı ⇔ Hatıra
Anıt ⇔ Abide
Anket ⇔ Soruşturma
Anlam ⇔ Mana
Anlamdaş ⇔ Eş Sesli
Anlaşmak ⇔ Bağdaşmak
Anma ⇔ Yad
Anons ⇔ Duyuru

Ant ⇔ Yemin
Antipatik ⇔ İtici
Iltihap ⇔ Çıban
Otomobil ⇔ Otomobil
Vasıta ⇔ Araç
Arbede ⇔ Patırtı
Argüman ⇔ Kanıt, Sav
Aristokrat ⇔ Asil
Arı ⇔ Saf
Armada ⇔ Donanma
Armağan ⇔ Armağan
Artist ⇔ Sanatçı

Arzu ⇔ İstek
Aş ⇔ Yiyecek
Aşama ⇔ Basamak
Aşikar ⇔ Belli
Aşina ⇔ Bildik
Aşık ⇔ Ozan
Aşk ⇔ Sevda
Asa ⇔ Baston
Sinirli ⇔ Sinirli
Asaletli ⇔ Asil
Asayiş ⇔ Güvenlik
Asgari ⇔ Minimum
Asistan ⇔ Destek
Aslolan ⇔ Temel
Çağ ⇔ Yüzyıl
Askılık ⇔ Vestiyer
Asla ⇔ Kesinlikle
Asparagas ⇔ Uydurma
Asuman ⇔ Sema
At ⇔ Beygir
Ata ⇔ Cet
Atak ⇔ Hücum
Atak ⇔ Girişken
Atama ⇔ Belirleme
Ateş ⇔ Od
Ati ⇔ Gelecek
Atik ⇔ Çevik
Atılgan ⇔ Girişken
Atkı ⇔ Eşarp
Avam ⇔ Halk
Avare ⇔ Serseri
Avuç ⇔ Aya
Avuntu ⇔ Teselli
Ayakkabı ⇔ Ayakkabı
Ayar ⇔ Aşama
Aygıt ⇔ Alet
Ayıp ⇔ Kusur
Aylık ⇔ Maaş
Aynı ⇔ Özdeş
Parantez ⇔ Ayraç
Imtiyaz ⇔ İmtiyaz
Ayrılık ⇔ Hicran
Fark ⇔ Fark
Detay⇔ Detay
Aza ⇔ Üye
Azami ⇔ En fazlaca
Azap ⇔ Eziyet
Azat ⇔ Özgür
Azık ⇔ Gıda
Azılı ⇔ Korkulu

B ⇐
Baba ⇔ Peder
Babacan ⇔ Sempatik
Bacanak ⇔ Dost
Kız kardeş ⇔ Kız kardeş
Bad⇔ Rüzgar
Bade ⇔ Şarap
Badiye ⇔ Çöl
Bağdaşmak ⇔ Anlaşmak
Bağımlı ⇔ Doğal olarak
Bağımsız ⇔ Hür
Bağımsızlık ⇔ İstiklal
Bağırma ⇔ Nida
Bağış ⇔ Armağan
Affetme ⇔ Affetme
Bahane ⇔ Mazeret
Bahçe ⇔ Bostan
Bahir ⇔ Deniz
Bahis ⇔ Mevzu
Bahtiyar ⇔ Mutlu
Bakan ⇔ Nazır
Bakış ⇔ Nazar
Bala ⇔ Çocuk
Denge ⇔ Denge
Balçık ⇔ Balçık
Baldız ⇔ Görümce
Bandaj ⇔ Sargı
Banko ⇔ Kesinlikle
Baran ⇔ Yağmur
Barbar ⇔ İlkel
Belirgin ⇔ Açık
Sulh ⇔ Barış
Baş ⇔ Kafa
Başarı ⇔ Muvaffakiyet
Rahat ⇔ Kolay
Basık ⇔ Alçak
Basın ⇔ Matbuat
Tazyik ⇔ Tazyik
Başka ⇔ Diğer
Başkan ⇔ Reis
Baskı ⇔ Zor
Baskın ⇔ Sel
Baskül ⇔ Kantar
Müracaat ⇔ Müracaat
Başyapıt ⇔ Başyapıt
Batarya ⇔ Pil
Batı ⇔ Garp
Batıl ⇔ Mesnetsiz
Bay ⇔ Adam
Bayağı ⇔ Bayağı
Kadın ⇔ Hanım
Bayat ⇔ Kart
Baz ⇔ Temel
Bazı ⇔ Kimi zaman
Beceri ⇔ Maharet
Becerikli ⇔ Usta
Bed ⇔ Fena
Parasız ⇔ Parasız
Kötümser ⇔ Kötümser
Ah etme ⇔ Nalet
Karşılık ⇔ Kıymet, Karşıklık
Gövde ⇔ Vücut
Belde ⇔ Kasaba
Gövde ⇔ Vücut
Belge ⇔ Doküman
Emare ⇔ Gösterge
Bir ihtimal ⇔ Muhtemelen
Hafıza ⇔ Bellek
Egoist ⇔ Bencil
Beraat ⇔ Aklanma
Berceste ⇔ Güzel
Bolluk ⇔ Bolluk
Beşer ⇔ İnsan
Gıda ⇔ Besin
Beste ⇔ Melodi
Betimleme ⇔ Tasvir
Demeç ⇔ Demeç
Beyaz ⇔ Ak
Beygir ⇔ At
Beyin ⇔ Dimağ
Bez ⇔ Çaput
Bezmek ⇔ Usanmak
Bezirgan ⇔ Tüccar
Tersine ⇔ Tersine
Bildik ⇔ Tanıdık
Bilge ⇔ Hakim
Alim ⇔ Alim
Şuur ⇔ Bilinç
Bilye ⇔ Misket
Birader ⇔ Kardeş
Kişi ⇔ Fert
Bismillah ⇔ Besmele
Yorgun ⇔ Bitkin
Boğaz ⇔ Kursak
Cömert ⇔ Eli bol
Bravo ⇔ Aferin
Buçuk ⇔ Yarım
Budun ⇔ Millet
Buğu ⇔ Buğu
Buluş ⇔ İcat
Yazıhane ⇔ Ofis
Buse ⇔ Öpücük
Emir ⇔ Buyruk
Büyü ⇔ Büyü
Büyücü ⇔ Sihirbaz
Buzdolabı ⇔ Soğutucu

Ç ⇐
Bilgisiz ⇔ Bilgisiz
Gösteriş ⇔ Gösteriş
Vitrin ⇔ Vitrin
Canan ⇔ Sevgili
Candan ⇔ Samimi
Cani ⇔ Acımasız
Casus ⇔ Gizmen
Caymak ⇔ Caymak
Cebir ⇔ Zor, Kuvvet
Cefa ⇔ Sorun
Celal ⇔ Hiddet
Oturum ⇔ Oturum
Cenk ⇔ Cenk
Güney ⇔ Cenup
Cephe ⇔ Taraf
Cereyan ⇔ Akım
Yanıt ⇔ Cevap
Ceza ⇔ Müeyyide
Cihan ⇔ Dünya
Ciklet ⇔ Sakız
Cilt ⇔ Ten
Cilve ⇔ Naz
Pinti ⇔ Cimri
Cins ⇔ Tür
Eli bol ⇔ Eli açık
Cümbüş ⇔ Eğlence
Cümle ⇔ Tümce
Cüret ⇔ Cesaret
Çaba ⇔ Çaba
Acele ⇔ Acil
Çağ ⇔ Çağ
Modern ⇔ Çağdaş
Çağlayan ⇔ Şelale
Davet ⇔ Çağrı
Umar ⇔ Ilaç
Balçık ⇔ Balçık
Çanak⇔ Kase
Çaput ⇔ Bez
Çaylak ⇔ Çömez
Çeşit ⇔ Tür
Çeşme ⇔ Pınar
Tercüme ⇔ Çeviri
Çile ⇔ Dert
Çivi ⇔ Mıh
Çıra ⇔ Lamba
Çulsuz ⇔ Parasız

D ⇐
Daha ⇔ Hemen hemen
Sürekli ⇔ Devamlı
Daire ⇔ Çember
Dakika ⇔ An
Dam ⇔ Çatı
Dandik ⇔ Sahte
Dans ⇔ Raks
Dantel ⇔ Nakış
Dargın⇔ Küs
Darp ⇔ Vurma
Data ⇔ Veri
Çağrı ⇔ Davet
Dayak ⇔ Kötek
Debi ⇔ Akım
Dede ⇔ Cet
Kere ⇔ Kere, Kez
Defo ⇔ Bozuk
Kıymet ⇔ Kıymet
Sopa ⇔ Sopa
Dekor ⇔ Görünüş
Deli ⇔ Mecnun
Gözlem ⇔ Deneyim
Depar ⇔ Çıkış
Zelzele ⇔ Zelzele
Depresyon ⇔ Bunalım
Dere ⇔ Çay
Aşama ⇔ Aşama
Dergah ⇔ Tekke
Derman ⇔ Umar
Dert ⇔ Çile
Derya ⇔ Deniz
Despot ⇔ Ceberrüt
Destur ⇔ İzin
Ilaç⇔ Umar, İlaç
Devir ⇔ Çağ
Devran ⇔ Çağ
Deyim⇔ Tabir
Didar ⇔ Yüz
Dil ⇔ Lisan
Istek ⇔ İstek
Dilsiz ⇔ Lal
Dimağ ⇔ Beyin
Dinç ⇔ Sağlam
Direk ⇔ Sütun
Direnç ⇔ Direnç
Diri ⇔ Zinde
Divan ⇔ Kanepe
Diyar ⇔ Ülke
Rejim ⇔ Perhiz
Mısra ⇔ Mısra
Dizi ⇔ Sıra, Seri
Dış alım ⇔ İthalat
Dış satım ⇔ İhracat
Tabiat ⇔ Doğa
Doğaçlama ⇔ İrticalen
Naturel ⇔ Doğal
Doğma ⇔ Mevlit
Doğu ⇔ Doğu
Hekim ⇔ Doktor
Doküman ⇔ Belge
Dokunma ⇔ Temas
Döküntü ⇔ Yıkıntı
Donanım ⇔ Döşem
Done ⇔ Veri
Dönek ⇔ Kaypak
Donuk ⇔ Mat
Dönüşüm ⇔ İnkılap
Yatak ⇔ Yatak
Dost ⇔ Dost
Dövme ⇔ Dayak
Doyum ⇔ Doyum
Doz ⇔ Miktar
Dram ⇔ Acıklı
Dublör ⇔ Benzer
Dünya ⇔ Cihan
Durağan ⇔ Durağan(durgun)
Durum ⇔ Hal
Düşman ⇔ Düşman
Fikir ⇔ Düşünce
Düşünür ⇔ Mütefekkir
Duyarlı ⇔ Kırılgan
Duygu ⇔ His
Duyu ⇔ His
Duyum ⇔ İstihbarat
Seviye ⇔ Sistem
Düzenleme ⇔ Düzenleme
Düzyazı ⇔ Düzyazı

E ⇐
Boyut ⇔ Boyut
Ebe ⇔ Nene
Sonsuz ⇔ Sonsuz
Ecdat ⇔ Ata
Eda ⇔ Naz
Edat ⇔ İlgeç
Edep ⇔ Terbiye
Eder ⇔ Kıymet
Edilgen ⇔ Eylemsiz
Edip ⇔ Yazar
Efe ⇔ Zeybek
Efendi ⇔ Nazik
Efkar ⇔ Tasa
Efor ⇔ Çaba
Büyü ⇔ Büyü
Eğitim ⇔ Terbiye
Bencil ⇔ Egoist
Önem ⇔ Ehemmiyet
Ek ⇔ İlave
Ekip ⇔ Ekip
Eko ⇔ Yankı
Eksen ⇔ Çizgi
Tamamlanmamış ⇔ Noksan
El ⇔ Yabancı
Elem ⇔ Üzüntü, Dert
Eleştiri ⇔ Eleştiri
Elim ⇔ Acıklı
Seçkin ⇔ Seçkin
Elzem ⇔ Mühim, Lüzumlu
Buyruk ⇔ Emir
Emmi ⇔ Amca
Güvenlik ⇔ Güvenlik
Emsal ⇔ Benzer
Emtia ⇔ Mal
Kaygı ⇔ Kaygı
Enformasyon ⇔ Komünikasyon
Engebe ⇔ Kabarık
Engel ⇔ Engel
Yıkıntı ⇔ Harabe
Enstrüman ⇔ Çalgı
Entelektüel ⇔ Aydın
Enteresan ⇔ İlginç
Entrika ⇔ Hile
Epey ⇔ Bayağı
Epope ⇔ Destan
Erdem ⇔ Erdem
Ergin ⇔ Reşit
Erk ⇔ İktidar
Eş anlamlı ⇔ Anlamdaş
Esas ⇔ Ana, Temel
Eşek ⇔ Merkep
Esen ⇔ Selamet
Yapıt ⇔ Yapıt
Eşey ⇔ Cinsiyet
Esin ⇔ İlham
Tutsak ⇔ Esir
Eşkal ⇔ Şekil
Eşkıya ⇔ Harami
Komiklik ⇔ Nükte
Esrar ⇔ Gizem
Esvap ⇔ Elbise
Tesir ⇔ Etki
Etkin ⇔ Etken
Etkinlik ⇔ Etkinlik
Edat ⇔ İlgeç
Evlat ⇔ Çocuk
Evrak ⇔ Belge
Evre ⇔ Aşama
Evren ⇔ Evren
Evvel ⇔ Ilkin
Fiil ⇔ Eylem
Öncesiz ⇔ Eski
Ezgi ⇔ Melodi
Eziyet ⇔ Zülum
Ezkaza ⇔ Kazara

F ⇐
Etkin ⇔ Etkin
Facia ⇔ Afet
Fakat ⇔ Sadece
Yoksul ⇔ Yoksul
Unsur ⇔ Unsur
Familya ⇔ Aile
Fani ⇔ Ölümlü
Fare ⇔ Fare
Değişik ⇔ Değişik
Fasıl ⇔ Bölüm
Fayans ⇔ Çini
Yarar ⇔ Yarar
Erdem ⇔ Erdem
Yıkım ⇔ Bela
Fen ⇔ Bilim
Işık ⇔ Işık
Feraset ⇔ Zeka
Ferda ⇔ Yarın
Fert ⇔ Kişi
Feryat ⇔ Feryat
Fesih ⇔ Bozma
Uzay ⇔ Uzay
Düşünce ⇔ Fikir
Eylem ⇔ Fiil
File ⇔ Ağ
Filinta⇔ Yakışıklı, Güzel
Filtre ⇔ Süzgeç
Finans ⇔ Para
Firar ⇔ Kaçış
Firari ⇔ Kaçak
Fire ⇔ Tamamlanmamış
Fiyat ⇔ Eder
Fonetik ⇔ Ses bilgisi
Fonksiyon ⇔ İşlev
Biçim ⇔ Şekil
Fos ⇔ Boş
Foya ⇔ Hile
Foto ⇔ Işık
Formül ⇔ Yöntem
Füsun ⇔ Büyü
Fuzuli ⇔ Gereksiz
Fukara ⇔ Yoksul
Füzyon ⇔ Birleşme

G ⇐
Gaddar ⇔ Acımasız
Gaf ⇔ Yersiz hareket
Gaflet ⇔ Dikkatsizlik
Galat ⇔ Hata
Galeyan ⇔ Coşma
Galip ⇔ Kazanan
Gam ⇔ Çile
Gammaz ⇔ İspiyoncu
Gani ⇔ Fazlaca
Garp ⇔ Batı
Amaç ⇔ Amaç
Çaba ⇔ Çaba
Gazap ⇔ Hiddet
Hamile ⇔ Hamile
Gecikme ⇔ Gecikme
Geciktirme ⇔ Tehir
Genç ⇔ Toy
Genel ⇔ Umumi
Gereç ⇔ Araç-gereç
Gereksinim ⇔ İhtiyaç
Gerilmiş ⇔ Sinirli
Getiri⇔ Kazanç
Seyyah ⇔ Gezgin
Seyahat ⇔ Gezi
Gider ⇔ Harcama
Girişim ⇔ Girişim
Elbise ⇔ Giyim
Gizem ⇔ Sır
Gizlilik ⇔ Mahremiyet
Besin ⇔ Gıda
Gıybet ⇔ Kötülemek
Göçmen ⇔ Göçmen
Gocuk ⇔ Kürk
Göçük ⇔ Çökme
Göğüs ⇔ Sine
Gök ⇔ Uzay
Sema ⇔ Gökyüzü
Gömüt ⇔ Gömüt
Görenek ⇔ Tane
Vazife ⇔ Vazife
Görgü ⇔ Terbiye
Görkem ⇔ İhtişam
Görümce ⇔ Baldız
Beden ⇔ Vücud
Gözcü ⇔ Gözetmen
Gözdağı ⇔ Tehdit
Gözlem ⇔ Müşahede
Gözlemevi ⇔ Gözlemevi
Dilbilgisi ⇔ Dil bilgisi
Güç ⇔ Kuvvet
Güfte ⇔ Söz
Komedi ⇔ Güldürü
Gülümseme ⇔ Tebessüm
Güncel ⇔ Şimdiki
Günlük ⇔ Jurnal
Gür ⇔ Bolca
Gürültü ⇔ Hengame, Patırtı
Itimat ⇔ İtimat
Güveyi ⇔ Damat
Sonbahar ⇔ Güz
Güzide ⇔ Seçkin

H ⇐
Hab ⇔ Uyku
Haber ⇔ Havadis
Habip ⇔ Sevgili
Had ⇔ Sınır
Hadise ⇔ Vaka
Hafakan ⇔ Sorun
Bellek ⇔ Hafıza
Hafriyat ⇔ Kazı
Haiz ⇔ Haiz
Hak ⇔ Hakkaniyet, Hukuk, Doğru
Hakeza ⇔ Bu şekilde
Hakikat ⇔ Aslolan
Hakiki ⇔ Gerçek
Hakim ⇔ Baskın, Egemen
Hakir ⇔ Değersiz
Hal ⇔ Durum
Oysa ⇔ Oysa
Halel ⇔ Bozukluk
Hamaset ⇔ Kahramanlık
Hamile ⇔ Hamile
Hane ⇔ Ev, Konut
Har ⇔ Sıcak, Kızgın

Irk ⇔ Soy
Tenha ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Dere
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak
İlgi ⇔ Ilgi
İktisat ⇔ Iktisat
İl ⇔ Kent

Kanıt ⇔ Kanıt
Konuk ⇔ Konuk

Şüphe ⇔ Kuşku

Mesafe ⇔ Ara
Serüven ⇔ Macera
Matem ⇔ Yas
Uygar ⇔ Çağdaş
Merkep ⇔ Eşek
Satın alan ⇔ Alıcı
Uygun ⇔ Uygun
Yenik ⇔ Yenik
Mana ⇔ Anlam
Matem ⇔ Yas

Çıkar ⇔ Çıkar
Çeşitli ⇔ Çeşitli
Örnek ⇔ Örnek
Millet ⇔ Millet
Engel ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Meşhur

Nesil ⇔ Dönem
Rutubet ⇔ Rutubet
Ender ⇔ Nadir
Tembih ⇔ Nasihat
Netice ⇔ Netice
Söylev ⇔ Söylev
Kalite ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Dönem
Nefes ⇔ Nefes

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Oran
Ozan ⇔ Ozan
Vaka ⇔ Olay
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Onaylama
Onarım ⇔ Onarım

Talebe ⇔ Öğrenci
Tavsiye ⇔ Teklif
Dolayı ⇔ Dolayı
Hasret ⇔ Özlem
Ödül ⇔ Mükafat
Hususi ⇔ Hususi
Fedakâr ⇔ Esirgemez
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Öykü

Siyaset ⇔ Politika
Sorun ⇔ Mesele
Ayakkabı ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Eylemsiz ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Mutluluk ⇔ Mutluluk
Cenk ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Yıl ⇔ Yıl
Lügat ⇔ Sözlük
Mesele ⇔ Sorun
Yıl ⇔ Yıl
Derslik ⇔ Sınıf
Devamlı ⇔ Sürekli
Söylev ⇔ Söylev
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Luk ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Koşul ⇔ Şart

Taraf ⇔ Yan
Etki ⇔ Tesir
Tür ⇔ Çeşit

Millet ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz
Us ⇔ Akıl

Meşhur ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Olay ⇔ Vaka
Vazife ⇔ Vazife
Dönemeç ⇔ Viraj

Yapıt ⇔ Yapıt
Yurt ⇔ Vatan

Cevap ⇔ Yanıt
Yasak ⇔ Memnu

Zor ⇔ Güç
Zevk ⇔ Keyif

Varlıklı ⇔ Zengin

UYARI 4 ⇒ Düzgüsel şartlarda bir dilde aynı anlama gelecek iki değişik kelimenin varlığına pek rastlanmaz. Eğer bir dilde aynı anlama gelen iki sözcük var ise bunlardan birinin yabancı dilden alındığını unutmayınız. Mesela “Millet” sözcüğü Türkçe kökenli olmasına karşın uzun bir komşuluk tarihimiz olan Araplardan “Millet” sözcüğünü de alıp dilimize geçirme etmişiz. Türk Dil Kurumuna bakılırsa “Ödünçleme” isminde olan bu durum sonrasında Türkçemizde yüzlerce eş anlamlı kelime oluşmuştur.

Türkçede yer edinen eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer edinen sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ek olarak anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.


Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç D E F G H İ J K L M N Ö P R S T U V Y Z
There are currently 699 names in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries

Eş Anlamlı Kelime Örnekleri

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla ansızın (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının tesirinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Tabiat ananın (tabiatın) kanunları asla değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) devamlı birikim yapıyordu.
 • Evimizdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste öykü (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız o kadar da mühim (önemli) değildi.
 • Doğada nadir (ender) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (ilkin) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (mütevazı) bir üslupla yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

Eş Anlamlı Kelimeler Sıralaması İçin Ek olarak Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Sıralaması

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Referanslar

Referanslar

http://www.tdk.gov.tr/

https://www.thesaurus.com/

https://www.synonym.com/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir